Sada materiálov na kampaň o samoliečbe antibiotikami určená pre verejnosť

komunikačný súbor nástrojov

Táto sada materiálov ponúka organizátorom kampane rady, ako osloviť verejnosť pri propagácii správneho a zodpovedného používania antibiotík.

Obsahuje vzorové materiály a vybrané navrhované kľúčové informácie zamerané na samoliečbu antibiotikami, nápady týkajúce sa opatrení na zvyšovanie zdravotného povedomia a navrhovanú stratégiu, ako doručiť tieto informácie o rozumnom používaní antibiotík širokej verejnosti, najmä ľuďom, ktorí sa sami liečia antibiotikami.

Konkrétna cieľová skupina, pre ktorú sú určené tieto materiály, je aktívne pracujúca populácia, definovaná ako pracujúce osoby vo veku od 18 do 55 rokov.

Návod na používanie týchto materiálov

Ďalšie podrobné informácie a nápady, ako používať tieto materiály a organizovať kampaň zameranú na samoliečbu antibiotikami, nájdete v usmernení.

Podmienky používania

Povolenie na používanie komunikačných materiálov ku kampani Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách sa udeľuje všetkým neziskovým organizáciám a zdravotníckym združeniam, ako aj všetkým európskym zdravotníckym orgánom a vládnym orgánom, ktoré uskutočňujú kampane zamerané na zníženie rezistencie voči antibiotikám a na podporu vhodného používania antibiotík.

Ostatné subjekty môžu používať komunikačné materiály ku kampani Európskeho dňa na zvýšenie povedomia o antibiotikách iba so súhlasom ECDC. So žiadosťou o povolenie používať tieto materiály sa obráťte na: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC sa teší na váš názor!

Centrum ECDC sa veľmi zaujíma o to, ako a kde sa používajú komunikačné materiály kampane. Takéto informácie oceníme najmä vtedy, ak si myslíte, že vaša iniciatíva by mohla byť uvedená na stránke „vnútroštátne aktivity“ na tomto webovom sídle. S otázkami týkajúcimi sa materiálov sa obráťte na: EAAD@ecdc.europa.eu

Súbor materiálov

Data

Lekárenské tašky

súbor materiálov

ECDC nechce žiadnym spôsobom podporovať nadmerné používanie tašiek, keďže mnohé krajiny odrádzajú od ich používania s cieľom znížiť zbytočný odpad.