Súbor nástrojov pre zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach

komunikačný súbor nástrojov

Tento súbor nástrojov slúži na podporu obozretného používania antibiotík v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach šírením vzdelávacích a informačných materiálov založených na dôkazoch. Okrem toho materiály slúžia na vytvorenie zmyslu pre individuálnu zodpovednosť v boji proti antibiotickej rezistencii a podporu angažovanosti zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti.

Súbor nástrojov obsahuje kľúčové posolstvá, kontrolný zoznam pre predpisujúce osoby, informačné listy, infografiku k dohľadu nad antibiotikami, letáky, listy, plagáty, prezentácie, šablóny pre sociálne médiá.

Hlavným cieľovým publikom pre tento nástroj sú zdravotnícki pracovníci v nemocniciach a ďalších zdravotných zariadeniach, ako sú zariadenia dlhodobej starostlivosti, ktoré majú rôzne úlohy a vplyv, pokiaľ ide o používanie antibiotík v týchto zariadeniach.

- manažéri/správcovia,
- špecialisti v odbore infekčných chorôb,
- špecialisti v odbore prevencie a kontroly infekcií,
- epidemiológovia,
- predpisujúce osoby,
- začínajúci lekári a študenti,
- lekárnici,
- zdravotné sestry,
- klinickí mikrobiológovia a
- zdravotnícki pracovníci na centrálnom príjme, jednotkách intenzívnej starostlivosti a v zariadeniach dlhodobej starostlivosti.

Kľúčové posolstvá v tomto súbore nástrojov sú výsledkom dôkladného preskúmania vedeckej literatúry expertmi ECDC, ako aj rozsiahleho konzultačného a editačného procesu. Niektoré posolstvá nie sú spojené s odkazmi na vedeckú literatúru, ale sú označené ako tzv. dohoda expertov (expert consensus). Týmto sa myslí dohoda, ku ktorej dospeli experti ECDC, členovia vedecko-technického poradenského výboru EAAD a iní externí experti a zainteresované strany.

Problémy týkajúce sa antibiotickej rezistencie v nemocniciach a iných zdravotných zariadeniach sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Pripomíname, že vzorové materiály poskytujú základné informácie a spoločné posolstvá, ktoré však budú najúčinnejšie vtedy, ak sa prispôsobia potrebám a situáciám v jednotlivých krajinách či v konkrétnych nemocniciach alebo zdravotníckych zariadeniach. Kľúčové posolstvá sa majú starostlivo upraviť, keďže zdravotnícki pracovníci v Európe môžu mať iné úlohy, ako sú opísané v tomto dokumente. Okrem toho sa zdravotné systémy v jednotlivých krajinách líšia.

Podporujeme zdravotníckych pracovníkov, aby vhodne skombinovali kľúčové posolstvá a vzorové materiály tak, aby sa zamerali na ich vlastné osobitné potreby.

Návod na používanie týchto materiálov

Ďalšie podrobné informácie a nápady, ako používať tieto materiály a organizovať kampaň zameranú na samoliečbu antibiotikami, nájdete v usmernení.

Podmienky používania

Povolenie na používanie komunikačných materiálov ku kampani Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách sa udeľuje všetkým neziskovým organizáciám a zdravotníckym združeniam, ako aj všetkým európskym zdravotníckym orgánom a vládnym orgánom, ktoré uskutočňujú kampane zamerané na zníženie rezistencie voči antibiotikám a na podporu vhodného používania antibiotík.

Ostatné subjekty môžu používať komunikačné materiály ku kampani Európskeho dňa na zvýšenie povedomia o antibiotikách iba so súhlasom ECDC. So žiadosťou o povolenie používať tieto materiály sa obráťte na: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC sa teší na váš názor!

Centrum ECDC sa veľmi zaujíma o to, ako a kde sa používajú komunikačné materiály kampane. Takéto informácie oceníme najmä vtedy, ak si myslíte, že vaša iniciatíva by mohla byť uvedená na stránke „vnútroštátne aktivity“ na tomto webovom sídle. S otázkami týkajúcimi sa materiálov sa obráťte na: EAAD@ecdc.europa.eu

Kľúčové posolstvá pre zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach

Všeobecné kľúčové posolstvá pre zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach

Kľúčové posolstvá týkajúce sa všetkých predpisujúcich lekárov

Hlavné odkazy pre manažérov/správcov v nemocniciach

Kľúčové posolstvá pre špecialistov na infekčné ochorenia v nemocniciach

Kľúčové posolstvá pre špecialistov na prevenciu a kontrolu infekcií a epidemiológov v nemocniciach

Kľúčové posolstvá pre predpisujúcich lekárov v nemocniciach

Hlavné posolstvá pre mladých lekárov a študentov medicíny 

Hlavné odkazy pre lekárnikov v nemocniciach

Kľúčové posolstvá pre zdravotné sestry

Kľúčové posolstvá pre klinických mikrobiológov

Kľúčové posolstvá pre oddelenia urgentného príjmu [lekári a manažéri]

Kľúčové posolstvá pre jednotky intenzívnej starostlivosti [lekári a manažéri]

Kľúčové posolstvá pre zariadenia dlhodobej starostlivosti [lekári a manažéri]

Kľúčové posolstvá pre zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach

Súbory s materiálmi uvedenými ďalej sú k dispozícii iba v anglickom jazyku

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

informačný prehľad, informačný materiál, súbor materiálov

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

brožúra, informačný materiál, súbor materiálov

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

brožúra, informačný materiál, súbor materiálov

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

brožúra, informačný materiál, súbor materiálov

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brožúra, informačný materiál, súbor materiálov

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters

Kľúčové posolstvá pre zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach

Všeobecné kľúčové posolstvá pre zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach

Kľúčové posolstvá týkajúce sa všetkých predpisujúcich lekárov

Hlavné odkazy pre manažérov/správcov v nemocniciach

Kľúčové posolstvá pre špecialistov na infekčné ochorenia v nemocniciach

Kľúčové posolstvá pre špecialistov na prevenciu a kontrolu infekcií a epidemiológov v nemocniciach

Kľúčové posolstvá pre predpisujúcich lekárov v nemocniciach

Hlavné posolstvá pre mladých lekárov a študentov medicíny 

Hlavné odkazy pre lekárnikov v nemocniciach

Kľúčové posolstvá pre zdravotné sestry

Kľúčové posolstvá pre klinických mikrobiológov

Kľúčové posolstvá pre oddelenia urgentného príjmu [lekári a manažéri]

Kľúčové posolstvá pre jednotky intenzívnej starostlivosti [lekári a manažéri]

Kľúčové posolstvá pre zariadenia dlhodobej starostlivosti [lekári a manažéri]

Súbory s materiálmi uvedenými ďalej sú k dispozícii iba v anglickom jazyku

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

informačný prehľad, informačný materiál, súbor materiálov

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

brožúra, informačný materiál, súbor materiálov

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brožúra, informačný materiál, súbor materiálov

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

brožúra, informačný materiál, súbor materiálov

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

brožúra, informačný materiál, súbor materiálov

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters