Materiale - selvmedicinering med antibiotika

communicatietoolkit

Værktøjerne giver råd om, hvordan man som kampagnearrangør når ud til offentligheden for at fremme hensigtsmæssig og ansvarlig brug af antibiotika.

Værktøjerne indeholder skabeloner og forslag til hovedbudskaber om selvmedicinering med antibiotika, ideer til oplysningsaktiviteter og forslag til taktikker til at nå ud til offentligheden med budskaberne om ansvarlig brug af antibiotika, navnlig til personer, der selvmedicinerer sig med antibiotika.

Målgruppen for værktøjerne er den erhvervsaktive befolkning mellem 18 og 55 år.

Instructies voor het gebruik van dit materiaal

Zie het richtsnoer voor nadere informatie en suggesties voor het gebruik van dit materiaal en het opzetten van een campagne omtrent zelfmedicatie met antibiotica.

Gebruiksvoorwaarden

Het communicatiemateriaal voor campagnes in verband met de Europese Antibioticadag staat vrij ter beschikking van alle organisaties zonder winstoogmerk en verenigingen voor gezondheidszorg alsmede alle Europese instanties en overheidsinstellingen voor de gezondheidszorg die campagnes voeren met als doel de resistentie tegen antibiotica te verminderen en het juiste gebruik van antibiotica te bevorderen.

Andere partijen kunnen het communicatiemateriaal voor campagnes in verband met de Europese Antibioticadag uitsluitend gebruiken nadat zij daarvoor toestemming hebben gekregen van het ECDC. Wilt u toestemming aanvragen voor het gebruik van dit materiaal, neem dan contact op met: EAAD@ecdc.europa.eu

Het ECDC wil graag van u horen!

Het ECDC wil graag van u weten hoe en waar het campagnemateriaal is ingezet, met name wanneer u denkt dat uw initiatieven geschikt zijn om op de pagina ‘Nationale activiteiten’ van deze website te worden geplaatst. Hebt u vragen over het materiaal, stuur dan gerust een e-mail naar: EAAD@ecdc.europa.eu

Toolkitmateriaal

Data

Sjablonen voor brieven aan apothekers en primaire zorgverleners

toolkitmateriaal

Brieven voor nationale volksgezondheidsinstanties, die kunnen worden gestuurd aan apothekers en voorschrijvende artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg, waarin de Europese Antibioticadag (EAAD) wordt geïntroduceerd, een verantwoord gebruik van antibiotica wordt gepromoot en informatie aan patiënten wordt gegeven over de risico’s van zelfmedicatie met antibiotica.

Data

Apothekerszakjes

toolkitmateriaal

Het ECDC wil op geen enkele manier een overmatig gebruik van zakken aanmoedigen, aangezien er in de meeste landen alles aan wordt gedaan om het gebruik ervan te beperken om zo de hoeveelheid onnodig afval terug te brengen.