Verktøy for helsepersonell på sykehus og andre helseinstitusjoner

kommunikasjonsverktøykasse

Hensikten med disse verktøyene er å bidra til mer fornuftig bruk av antibiotika på sykehus og i andre helseinstitusjoner gjennom å formidle evidensbasert opplærings- og informasjonsmateriell. En annen hensikt med materiellet er å skape en følelse av personlig ansvar når det gjelder håndtering av antibiotikaresistens og for å oppmuntre helsepersonell til å ta affære.

Verktøyene omfatter: hovedbudskap, sjekkliste for forskrivere, faktaark, infografikk om antibiotikaforvaltning, brosjyrer, brev, plakater, presentasjon og innhold for sosiale medier.

Den primære målgruppen for disse verktøyene er helsepersonell på sykehus og i andre helseinstitusjoner, for eksempel sykehjem, som spiller ulike roller og har ulik innflytelse på antibiotikabruken på slike steder.
- Ledere/administratorer
- Spesialister i infeksjonssykdommer
- Smittevernarbeidere
- Epidemiologer
- Forskrivere
- Turnusleger og studenter
- Farmasøyter
- Sykepleiere
- Kliniske mikrobiologer
- Helsepersonell ved akuttmottak, på intensivavdelinger og i sykehjem.

Hovedbudskapet i disse verktøyene er utledet fra en grundig gjennomgang av vitenskapelig litteratur utført av eksperter fra ECDC og ble utviklet etter en omfattende samråds- og redigeringsprosess. Noe av budskapet er merket som basert på “ekspertkonsensus” i stedet for å være knyttet til en referanse fra vitenskapelig litteratur. Med dette menes enighet som er oppnådd mellom ECDC-eksperter, medlemmer av EAADs rådgivende fagkomité og andre eksterne eksperter og interessenter.

Utfordringene rundt antibiotikaresistens på sykehus og andre helseinstitusjoner kan variere fra land til land. Det er viktig å understreke at malene inneholder grunnleggende informasjon og felles budskap, men at dette materiellet vil være mest effektivt hvis det tilpasses til behovet og situasjonen i det enkelte land, eller til og med i den enkelte helseinstitusjon. Hovedbudskapet må også tilpasses nøye, ettersom helsepersonell ulike steder i Europa kan ha andre roller enn de som beskrives i dokumentet. I tillegg kan helsevesenet fungere ulikt fra land til land.

Vi oppfordrer helsepersonell til å bruke det de ønsker av hovedbudskapet og malmateriellet, slik at det passer til deres spesifikke behov.

Instruksjoner for bruk av dette materiellet

Se veiledningen for mer detaljert informasjon og ideer til hvordan man kan bruke dette materiellet og organisere en kampanje mot selvmedisinering med antibiotika.

Bruksvilkår

Alle frivillige organisasjoner og helseorganisasjoner og alle europeiske helsemyndigheter og statlige organer som gjennomfører kampanjer for å redusere antibiotikaresistens og fremme fornuftig bruk av antibiotika, har tillatelse til å bruke kommunikasjonsmateriellet for Den europeiske antibiotikadagen.

Alle andre må innhente tillatelse fra ECDC før bruk av kommunikasjonsmateriellet til Den europeiske antibiotikadagen. Du kan be om tillatelse til å bruke dette materiellet ved å kontakte: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC vil gjerne høre fra deg!

ECDC vil vite hvordan og hvor kommunikasjonsmateriellet for kampanjen brukes, spesielt hvis du tror at initiativene dine vil kunne føres opp på siden “Nasjonale aktiviteter” på dette nettstedet. Hvis du har spørsmål om materiellet, kan du kontakte: EAAD@ecdc.europa.eu

Materiellet nedenfor finnes bare på engelsk

Key messages for professionals in hospitals and other healthcare settings

Generelle hovedbudskap rettet mot helsepersonell på sykehus og andre helseinstitusjoner

Hovedbudskap som er relevante for alle foreskrivere

Hovedbudskap for sykehusledere/administratorer

Hovedbudskap til infeksjonsmedisinere på sykehuset

Hovedbudskap for fagfolk innen forebygging og kontroll av sykehusinfeksjoner og epidemiologer på sykehuset

Hovedbudskap for de som foreskriver på sykehuset

Hovedbudskap for assisterende leger og studenter

Hovedbudskap for farmasøyter på sykehuset

Hovedbudskap for sykepleiere

Hovedbudskap for kliniske mikrobiologer

Hovedbudskap for akuttavdelinger [leger og ledere]

Hovedbudskap for intensivavdeling [leger og ledere]

Hovedbudskap for fasiliteter for langsiktig behandling [lege og ledere]

Hovedbudskap rettet mot helsepersonell på sykehus og andre helseinstitusjoner

Toolkit material

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Letters for professionals in hospitals and other healthcare settings

materiell i verktøykassen

Six template letters address professionals such as managers, prescribers, nurses, pharmacists, infectious disease specialists, and clinical microbiologists.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

faktaark, informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

brosjyre, informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

brosjyre, informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

brosjyre, informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brosjyre, informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Materiellet nedenfor finnes bare på engelsk

Generelle hovedbudskap rettet mot helsepersonell på sykehus og andre helseinstitusjoner

Hovedbudskap som er relevante for alle foreskrivere

Hovedbudskap for sykehusledere/administratorer

Hovedbudskap til infeksjonsmedisinere på sykehuset

Hovedbudskap for fagfolk innen forebygging og kontroll av sykehusinfeksjoner og epidemiologer på sykehuset

Hovedbudskap for de som foreskriver på sykehuset

Hovedbudskap for assisterende leger og studenter

Hovedbudskap for farmasøyter på sykehuset

Hovedbudskap for sykepleiere

Hovedbudskap for kliniske mikrobiologer

Hovedbudskap for akuttavdelinger [leger og ledere]

Hovedbudskap for intensivavdeling [leger og ledere]

Hovedbudskap for fasiliteter for langsiktig behandling [lege og ledere]

Toolkit material

Data

Letters for professionals in hospitals and other healthcare settings

materiell i verktøykassen

Six template letters address professionals such as managers, prescribers, nurses, pharmacists, infectious disease specialists, and clinical microbiologists.

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

faktaark, informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

brosjyre, informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brosjyre, informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

brosjyre, informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

brosjyre, informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.