Sett ta' għodod għall-professjonisti fl-isptarijiet u f'ambjenti oħrajn fil-qasam tal-kura tas-saħħa

toolkit għall-komunikazzjoni

L-objettiv ta' dan is-sett ta' għodod huwa li jappoġġa l-isforzi sabiex jiżdied l-użu prudenti tal-antibijotiċi fl-isptarijiet u f’ambjenti oħrajn tal-kura tas-saħħa permezz tat-tixrid ta' materjal edukattiv u ta' informazzjoni bbażat fuq l-evidenza. Madankollu, il-materjali għandhom l-għan li joħolqu sens ta' responsabbiltà individwali fl-indirizzar ta' reżistenza għall-antibijotiċi u li jagħtu s-setgħa lill-professjonisti biex jieħdu azzjoni.

Is-sett ta' għodod jinkludi: messaġġi ewlenin, lista ta' kontroll għal preskriventi, fuljetti informattivi, infografika dwar amministrazzjoni ta' antibijotiċi, fuljetti, ittri, kartelluni, preżentazzjoni, kards tal-midja soċjali.

L-udjenza primarja fil-mira għal dan is-sett ta' għodod hija dik tal-professjonisti fl-isptarijiet u f’ambjenti oħrajn tal-kura tas-saħħa, bħal faċilitajiet għal kura fit-tul, li għandhom rwoli differenti u jinfluwenzaw l-użu ta' antibijotiċi f'tali ambjenti.
- Maniġers/amministraturi,
- Speċjalisti dwar mard infettiv,
- Professjonisti għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet,
- Epidemjologi,
- Preskriventi,
- Tobba li għadhom kif jilħqu u studenti,
- Spiżjara,
- Infermiera,
- Mikrobijoloġisti kliniċi, u
- Professjonisti f'dipartimenti ta' emerġenza, f'unitajiet ta' kura intensiva, u f'faċilitajiet ta' kura fit-tul.

Il-messaġġi ewlenin għal dan is-sett ta' għodod ġew minn rieżami fil-fond tal-letteratura xjentifika mill-esperti tal-ECDC u ġew żviluppati wara proċess estensiv ta' konsultazzjoni u editjar. Uħud mill-messaġġi huma indikati bħala "konsensus espert", minflok ma jkunu marbuta ma' referenza meħuda mil-letteratura xjentifika. Dan jirreferi għall-qbil milħuq minn esperti tal-ECDC, membri tal-Kumitat Konsultattiv Tekniku tal-EAAD, u esperti esterni oħrajn u partijiet ikkonċernati.

Il-kwistjonijiet dwar ir-reżistenza għall-antibijotiċi fl-isptarijiet u ambjenti oħrajn tal-kura tas-saħħa jistgħu jvarjaw minn pajjiż għal ieħor. Huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-materjali ta' mudell jipprovdu informazzjoni ewlenija u messaġġi komuni, iżda se jkunu l-iktar effettivi jekk jiġu adattati sabiex iwieġbu għall-ħtiġijiet u s-sitwazzjonijiet f’kull pajjiż, jew anke f'kull ambjent tal-kura tas-saħħa. Jeħtieġ li l-messaġġi ewlenin jiġu adattati bir-reqqa ukoll, peress li l-professjonisti fl-Ewropa kollha jista' jkollhom rwoli differenti minn dawk deskritti fid-dokument. Barra minn hekk, is-sistemi tal-kura tas-saħħa jistgħu jvarjaw minn pajjiż għall-ieħor.

Il-professjonisti huma mħeġġa sabiex iħalltu u jqabblu l-messaġġi ewlenin u l-materjali tal-mudell, sabiex jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom stess.

Instrukcijos, kaip naudotis šia medžiaga

Daugiau išsamios informacijos ir idėjų, kaip naudotis šia medžiaga ir rengti kampaniją apie savarankišką gydymąsi antibiotikais, žr. aiškinamąsias pastabas.

Naudojimo sąlygos

Leidimas naudoti Europos informavimo apie antibiotikus dienos kampanijos komunikacinę medžiagą suteikiamas visoms ne pelno organizacijoms ir sveikatos priežiūros asociacijoms, taip pat visoms Europos sveikatos priežiūros institucijoms ir valdžios įstaigoms, vykdančioms kampanijas, kuriomis siekiama mažinti atsparumą antibiotikams ir skatinti tinkamą antibiotikų vartojimą.

Visi kiti subjektai, prieš pradėdami naudoti Europos informavimo apie antibiotikus dienos kampanijos komunikacinę medžiagą, privalo gauti ECDC sutikimą. Norėdami gauti leidimą naudoti šią medžiagą, kreipkitės e. paštu EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC norėtų sulaukti iš jūsų informacijos!

ECDC norėtų sužinoti, kaip ir kur naudojama kampanijos komunikacinė medžiaga, visų pirma, jei manote, kad jūsų iniciatyva gali būti įtraukta į šios interneto svetainės „nacionalinių veiksmų“ puslapį. Kilus klausimams dėl šios medžiagos, kreipkitės e. paštu EAAD@ecdc.europa.eu

 

Messaġġi ewlenin għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa fi sptarijiet u f'ambjenti oħrajn tal-kura tas-saħħa

Messaġġi ewlenin ġenerali għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa fi sptarijiet u f'ambjenti oħrajn tal-kura tas-saħħa

Messaġġi ewlenin rilevanti għall-preskriventi kollha

Messaġġi ewlenin għall-maniġers/amministraturi fl-isptarijiet

Messaġġi ewlenin għall-ispeċjalisti tal-mard infettiv tal-isptar 

Messaġġi ewlenin għall-professjonisti tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet tal-isptar u l-epidemjoloġisti tal-isptar

Messaġġi ewlenin għall-preskriventi tal-isptarijiet

Messaġġi ewlenin għal tobba żgħar u studenti 

Messaġġi ewlenin għall-ispiżjara fl-isptarijiet

Messaġġi ewlenin għall-infermiera

Messaġġi ewlenin għall-mikrobijoloġisti kliniċi

Messaġġi ewlenin għad-dipartimenti tal-emerġenza [tobba u maniġers]

Messaġġi ewlenin għall-unità tal-kura intensiva [tobba u maniġers]

Messaġġi ewlenin għall-faċilitajiet tal-kura fit-tul [tobba u maniġers]

Messaġġi ewlenin għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa fi sptarijiet u f'ambjenti oħrajn tal-kura tas-saħħa

Il-materjal ta’ hawn taħt huwa disponibbli bl-Ingliż biss.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

skeda informattiva, materjal ta’ informazzjoni, materjal tat-toolkit

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

fuljett, materjal ta’ informazzjoni, materjal tat-toolkit

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

fuljett, materjal ta’ informazzjoni, materjal tat-toolkit

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

fuljett, materjal ta’ informazzjoni, materjal tat-toolkit

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

fuljett, materjal ta’ informazzjoni, materjal tat-toolkit

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Messaġġi ewlenin għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa fi sptarijiet u f'ambjenti oħrajn tal-kura tas-saħħa

Messaġġi ewlenin ġenerali għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa fi sptarijiet u f'ambjenti oħrajn tal-kura tas-saħħa

Messaġġi ewlenin rilevanti għall-preskriventi kollha

Messaġġi ewlenin għall-maniġers/amministraturi fl-isptarijiet

Messaġġi ewlenin għall-ispeċjalisti tal-mard infettiv tal-isptar 

Messaġġi ewlenin għall-professjonisti tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet tal-isptar u l-epidemjoloġisti tal-isptar

Messaġġi ewlenin għall-preskriventi tal-isptarijiet

Messaġġi ewlenin għal tobba żgħar u studenti 

Messaġġi ewlenin għall-ispiżjara fl-isptarijiet

Messaġġi ewlenin għall-infermiera

Messaġġi ewlenin għall-mikrobijoloġisti kliniċi

Messaġġi ewlenin għad-dipartimenti tal-emerġenza [tobba u maniġers]

Messaġġi ewlenin għall-unità tal-kura intensiva [tobba u maniġers]

Messaġġi ewlenin għall-faċilitajiet tal-kura fit-tul [tobba u maniġers]

Il-materjal ta’ hawn taħt huwa disponibbli bl-Ingliż biss.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

skeda informattiva, materjal ta’ informazzjoni, materjal tat-toolkit

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

fuljett, materjal ta’ informazzjoni, materjal tat-toolkit

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

fuljett, materjal ta’ informazzjoni, materjal tat-toolkit

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

fuljett, materjal ta’ informazzjoni, materjal tat-toolkit

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

fuljett, materjal ta’ informazzjoni, materjal tat-toolkit

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.