Rīkkopa speciālistiem slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs

komunikācijas rīkkopa

Šīs rīkkopas mērķis ir atbalstīt centienus nodrošināt antibiotiku piesardzīgu lietošanu slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs, izplatot ar pierādījumiem pamatotus izglītojošus un informatīvus materiālus. Materiāli ir paredzēti arī, lai radītu individuālas atbildības izjūtu attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar antibiotiku rezistenci, un sniegtu speciālistiem iespējas rīkoties.

Rīkkopa ietver galvenos vēstījumus, kontrolsarakstu zāļu izrakstītājiem, faktu lapas, infografiku par antibiotiku pārvaldību, brošūras, vēstules, plakātus, prezentāciju, sociālo mediju kartītes.

Šīs rīkkopas galvenā mērķauditorija ir speciālisti slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs (piemēram, ilgtermiņa aprūpes iestādēs), kuriem ir dažādas funkcijas un ietekme uz antibiotiku lietošanu šajās iestādēs:
- vadītāji/administratori,
- infekcijas slimību speciālisti,
- infekciju profilakses un kontroles speciālisti,
- epidemiologi,
- zāļu izrakstītāji,
- jaunākie ārsti un studenti,
- farmaceiti,
- medicīnas māsas,
- klīniskie mikrobiologi un
- speciālisti neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļās, intensīvās terapijas nodaļās un ilgtermiņa aprūpes iestādēs.

Šīs rīkkopas galvenie vēstījumi ir izstrādāti pēc plaša konsultāciju un rediģēšanas procesa, pamatojoties uz rūpīgu zinātniskās literatūras apskatu, ko veica ECDC eksperti. Attiecībā uz dažiem vēstījumiem nav minēta saite uz atsauci zinātniskajā literatūrā, bet ir norādīts, ka tie ir “ekspertu konsensa” rezultāts. Tas attiecas uz vienošanos, ko panākuši ECDC eksperti, EAAD Tehniskās konsultatīvās komitejas locekļi, kā arī citi ārēji eksperti un ieinteresētās personas.

Ar antibiotiku rezistenci slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs saistītās problēmas dažādās valstīs var atšķirties. Jāuzsver, ka paraugmateriālos ir sniegta galvenā informācija un kopīgie vēstījumi, bet materiāli ir efektīvāki, ja tos pielāgo, lai tie atbilstu vajadzībām un apstākļiem katrā valstī vai pat katrā veselības aprūpes iestādē. Rūpīgi jāpielāgo arī galvenie vēstījumi, jo speciālistu funkcijas Eiropā var atšķirties no dokumentā aprakstītajām. Turklāt var atšķirties dažādu valstu veselības aprūpes sistēmas.

Iesakām speciālistiem jaukt un saskaņot galvenos vēstījumus un paraugmateriālus atbilstoši savām konkrētajām vajadzībām.

Norādījumi par šo materiālu izmantošanu

Plašāka informācija un ieteikumi par šo materiālu izmantošanu un kampaņas par pašārstēšanos ar antibiotikām organizēšanu ir pieejama metodiskajā norādē.

Izmantošanas noteikumi

Eiropas Antibiotiku informācijas dienas kampaņas komunikācijas materiālus ir atļauts izmantot visām bezpeļņas organizācijām un veselības aprūpes apvienībām, kā arī visām Eiropas veselības aizsardzības iestādēm un valsts struktūrām, kas rīko kampaņas ar mērķi mazināt antibiotiku rezistenci un veicināt antibiotiku pareizu lietošanu.

Visām citām organizācijām pirms Eiropas Antibiotiku informācijas dienas kampaņas komunikācijas materiālu izmantošanas jāsaņem ECDC atļauja. Lai iegūtu atļauju materiālu izmantošanai, rakstiet uz e-pasta adresi: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC labprāt uzzinātu Jūsu viedokli!

ECDC labprāt uzzinātu, kā un kur Jūs izmantojat kampaņas komunikācijas materiālus, jo īpaši, ja uzskatāt, ka šīs vietnes valstu iniciatīvu lapā varētu iekļaut Jūsu iniciatīvas. Ja rodas ar materiāliem saistīti jautājumi, rakstiet uz e-pasta adresi: EAAD@ecdc.europa.eu

 

Pamatinformācija veselības aprūpes profesionāļiem slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs

Vispārēja pamatinformācija veselības aprūpes profesionāļiem slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs

Pamatinformācija, kas attiecas uz visiem speciālistiem, kuri izraksta zāles

Pamatinformācija slimnīcu vadītājiem/administratoriem

Pamatinformācija slimnīcu infekciju slimību speciālistiem

Pamatinformācija slimnīcu infekciju profilakses un kontroles speciālistiem un slimnīcu epidemiologiem

Pamatinformācija, kas attiecas uz slimnīcu speciālistiem, kuri izraksta zāles 

Pamatinformācija jaunākajiem ārstiem un studentiem 

Pamatinformācija slimnīcu farmaceitiem

Pamatinformācija medmāsām

Pamatinformācija klīniskajiem mikrobiologiem

Pamatinformācija neatliekamās palīdzības nodaļām [ārstiem un vadītājiem]

Pamatinformācija intensīvās terapijas nodaļai [ārstiem un vadītājiem]

Pamatinformācija ilgtermiņa aprūpes iestādēm [ārstiem un vadītājiem]

Pamatinformācija veselības aprūpes profesionāļiem slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs

Publication

What are the key messages and how they will be used?

būtiskākie vēstījumi -

Zemāk norādītie materiāli ir pieejami tikai angļu valodā.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

faktu lapa, informācijas materiāls, materiālu rīkkopa

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

brošūra, informācijas materiāls, materiālu rīkkopa

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

brošūra, informācijas materiāls, materiālu rīkkopa

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

brošūra, informācijas materiāls, materiālu rīkkopa

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brošūra, informācijas materiāls, materiālu rīkkopa

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters

Pamatinformācija veselības aprūpes profesionāļiem slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs

Vispārēja pamatinformācija veselības aprūpes profesionāļiem slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs

Pamatinformācija, kas attiecas uz visiem speciālistiem, kuri izraksta zāles

Pamatinformācija slimnīcu vadītājiem/administratoriem

Pamatinformācija slimnīcu infekciju slimību speciālistiem

Pamatinformācija slimnīcu infekciju profilakses un kontroles speciālistiem un slimnīcu epidemiologiem

Pamatinformācija, kas attiecas uz slimnīcu speciālistiem, kuri izraksta zāles 

Pamatinformācija jaunākajiem ārstiem un studentiem 

Pamatinformācija slimnīcu farmaceitiem

Pamatinformācija medmāsām

Pamatinformācija klīniskajiem mikrobiologiem

Pamatinformācija neatliekamās palīdzības nodaļām [ārstiem un vadītājiem]

Pamatinformācija intensīvās terapijas nodaļai [ārstiem un vadītājiem]

Pamatinformācija ilgtermiņa aprūpes iestādēm [ārstiem un vadītājiem]

Zemāk norādītie materiāli ir pieejami tikai angļu valodā.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

faktu lapa, informācijas materiāls, materiālu rīkkopa

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

brošūra, informācijas materiāls, materiālu rīkkopa

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brošūra, informācijas materiāls, materiālu rīkkopa

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

brošūra, informācijas materiāls, materiālu rīkkopa

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

brošūra, informācijas materiāls, materiālu rīkkopa

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters