Materiale til offentligheden vedrørende selvmedicinering med antibiotika

kommunikationsværktøjssæt

Værktøjerne giver råd om, hvordan man som kampagnearrangør når ud til offentligheden for at fremme hensigtsmæssig og ansvarlig brug af antibiotika.

Værktøjerne indeholder skabeloner og forslag til hovedbudskaber om selvmedicinering med antibiotika, ideer til oplysningsaktiviteter og forslag til taktikker til at nå ud til offentligheden med budskaberne om ansvarlig brug af antibiotika, navnlig til personer, der selvmedicinerer sig med antibiotika.

Målgruppen for værktøjerne er den erhvervsaktive befolkning mellem 18 og 55 år.

Anvisninger for brug af dette materiale

I bemærkningen til vejledningen er der flere detaljerede oplysninger og ideer til, hvordan man kan bruge dette materiale og afholde en kampagne om selvmedicinering med antibiotika.

Betingelser for anvendelsen

Anvendelse af kommunikationsmaterialet til kampagnen Den Europæiske Antibiotikadag er tilladt for alle almennyttige organisationer og sundhedsorganisationer samt alle europæiske sundhedsmyndigheder og myndighedsorganer, der afholder kampagner til mindskelse af resistens og fremme af hensigtsmæssig anvendelse af antibiotika.

Alle andre instanser skal have tilladelse fra ECDC, før de anvender kommunikationsmaterialet for kampagnen Den Europæiske Antibiotikadag. Tilladelse til at anvende disse materialer indhentes fra: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC vil gerne høre fra dig!

ECDC vil gerne vide, hvordan og hvor kampagnens kommunikationsmateriale anvendes, navnlig hvis du mener, at dine initiativer er egnede til at lægges ud på siden "Nationale aktiviteter" på dette websted. Har du spørgsmål til materialet, bedes du kontakte: EAAD@ecdc.europa.eu

Værktøjssætmateriale

Data

Apoteksposer

værktøjssætmateriale

ECDC ønsker ikke på nogen måde at tilskynde til overforbrug af poser, da der i de fleste lande er bestræbelser i gang for at reducere unødigt spild.