Инструменти за специалисти в болниците и другите здравни заведения

комуникационен инструментариум

Предназначението на тези инструменти е да подпомагат усилията за засилване на отговорната употреба на антибиотици в болниците и други здравни заведения чрез разпространение на образователни и информационни материали, основани на доказателства. Освен това материалите целят създаването на чувство за лична отговорност в борбата с антибиотичната резистентност и предоставяне на възможност на специалистите да предприемат действия.

Инструментите включват: основни послания, контролен списък за предписващите лекари, фактологични справки, информационни графики за отговорна употреба на антибиотици, брошури, писма, плакати, презентации, карти в социалните мрежи.

Основната целева аудитория на тези инструменти са специалистите в болниците и други здравни заведения, например заведения за дългосрочни грижи, имащи различни роли и влияние върху употребата на антибиотици в тези условия.
- ръководители/управители;
- специалисти по инфекциозни заболявания;
- специалисти по профилактика и контрол на инфекциите;
- епидемиолози;
- предписващи лекари;
- стажуващи лекари и студенти;
- фармацевти;
- медицински сестри;
- клинични микробиолози и
- специалисти в спешни отделения, интензивни отделения и заведения за дългосрочни грижи.

Основните послания за тези инструменти произтичат от задълбочено изследване на научната литература от експертите на ECDC и са изготвени след обширен процес на обсъждане и редактиране. Някои от посланията представляват „експертен консенсус“ и не са свързани с препратки към научната литература. Това се отнася за съгласието, постигнато между специалистите на ECDC, членовете на Техническия консултативен комитет на EAAD, както и други външни експерти и заинтересовани страни.

Проблемите около антибиотичната резистентност в болниците и другите здравни заведения може да са различни в отделните държави. Важно е да се подчертае, че шаблонните материали предоставят основна информация и общи послания, но ще бъдат най-ефективни, ако се адаптират към нуждите и положението във всяка държава или дори всяко здравно заведение. Основните послания трябва също да бъдат внимателно адаптирани, тъй като специалистите в Европа могат да имат различни роли от описаните в документа. Освен това здравните системи могат да се различават в отделните държави.

Насърчаваме специалистите да съчетават и приспособяват основните послания и шаблонните материали, така че да бъдат подходящи за конкретните им нужди.

Инструкции за употреба на тези материали

За допълнителна подробна информация и идеи как да използвате тези материали и да организирате кампания срещу самолечението с антибиотици, вижте бележката в ръководството.

Условия за използване

Дава се разрешение за използване на комуникационните материали за кампанията „Европейски ден на осведомеността относно антибиотиците“ (EAAD) на всички организации с нестопанска цел и здравни асоциации, както и на всички европейски здравни и държавни органи, провеждащи кампании за намаляване на антибиотичната резистентност и популяризиране на правилната употреба на антибиотици.

Всички други лица трябва да получат съгласие от ECDC, преди да използват комуникационните материали за кампанията „Европейски ден на осведомеността относно антибиотиците“. За да получите разрешение за използване на тези материали, свържете се със: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC иска да разбере мнението Ви!

ECDC проявява интерес към това как и къде се използват комуникационните материали за кампанията, особено ако смятате, че инициативите Ви могат да бъдат поместени на страницата „National activities“ (Национални дейности) на този уебсайт. За въпроси относно материалите се свържете със: EAAD@ecdc.europa.eu

Oсновни послания за медицинските специалисти в болници и други здравни заведения

Общи основни послания за медицинските специалисти в болници и други здравни заведения

Основни послания, подходящи за всички лекари, предписващи лекарства

Основни послания за ръководителите / административните управители на болници

Основни послания за специалистите по инфекциозни заболявания в болниците

Основни послания за специалистите по профилактика и контрол на инфекциите и епидемиолозите в болниците

Основни послания за предписващите лекари в болниците

Основни послания за младши лекари и студенти

Основни послания за фармацевтите в болниците

Основни послания за медицинските сестри

Основни послания за клиничните микробиолози

Основни послания за отделенията за спешна помощ [лекари и ръководители]

Основни послания за отделението за интензивно лечение [лекари и ръководители]

Основни послания за здравни заведения за дългосрочни грижи [лекари и ръководители]

Основни послания за медицинските специалисти в болници и други здравни заведения

Publication

What are the key messages and how they will be used?

основни послания -

Материалите по-долу са налични само на английски език.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

oсновни факти, информационен материал, материал за инструментариум

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

брошура, информационен материал, материал за инструментариум

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

брошура, информационен материал, материал за инструментариум

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

брошура, информационен материал, материал за инструментариум

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

брошура, информационен материал, материал за инструментариум

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters

Oсновни послания за медицинските специалисти в болници и други здравни заведения

Общи основни послания за медицинските специалисти в болници и други здравни заведения

Основни послания, подходящи за всички лекари, предписващи лекарства

Основни послания за ръководителите / административните управители на болници

Основни послания за специалистите по инфекциозни заболявания в болниците

Основни послания за специалистите по профилактика и контрол на инфекциите и епидемиолозите в болниците

Основни послания за предписващите лекари в болниците

Основни послания за младши лекари и студенти

Основни послания за фармацевтите в болниците

Основни послания за медицинските сестри

Основни послания за клиничните микробиолози

Основни послания за отделенията за спешна помощ [лекари и ръководители]

Основни послания за отделението за интензивно лечение [лекари и ръководители]

Основни послания за здравни заведения за дългосрочни грижи [лекари и ръководители]

Материалите по-долу са налични само на английски език.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

oсновни факти, информационен материал, материал за инструментариум

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

брошура, информационен материал, материал за инструментариум

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

брошура, информационен материал, материал за инструментариум

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

брошура, информационен материал, материал за инструментариум

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

брошура, информационен материал, материал за инструментариум

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters

Photos