Naplánujte si kampaň

Komunikačné materiály ECDC pre kampaň Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách sú zamerané na podporu činností vykonávaných vnútroštátnymi zdravotníckymi orgánmi v Európe s cieľom uskutočniť komplexnú a konzistentnú komunikačnú kampaň v rámci Európy v oblasti racionálneho užívania antibiotík.

Nástroje pre kampaň ponúkajú vzory materiálov, ktoré možno prispôsobiť pre použitie na vnútroštátnej úrovni a v ktorých sa organizátorom kampane poskytujú rady, ako majú zapájať cieľové skupiny na účely propagácie vhodného a zodpovedného užívania antibiotík.