Planificarea unei campanii

Materialele de comunicare elaborate de către ECDC pentru campaniile dedicate Zilei europene a informării cu privire la utilizarea antibioticelor au ca scop sprijinirea activităţilor realizate de către autorităţile naţionale din domeniul sănătăţii, astfel încât în întreaga Europă să aibă loc campanii integrate şi coerente cu privire la utilizarea raţională a antibioticelor.

Seturile de instrumente oferă modele de materiale pentru campanie care pot fi adaptate și utilizate la nivel naţional, precum şi recomandări privind modul în care organizatorii campaniilor pot implica publicul în promovarea utilizării adecvate şi responsabile a antibioticelor.​​

test

Data

Poster for prescribers in hospitals and healthcare settings: Prescriber's checklist

material informativ, afiș, material din setul de instrumente

The poster is a checklist of reminders for prescribers. It is possible to adapt it by deleting actions that are not deemed relevant or by adding some that are missing.