Jak rozprzestrzenia sie opornosc na antybiotyki?

infografika materiał informacyjny materiał z zestawu narzędzi

Infografika służy wyjaśnieniu, jak oporność na antybiotyki rośnie w hodowli zwierząt, w społecznościach ludzkich, w placówkach opieki zdrowotnej, a także w związku z przemieszczaniem się ludzi.
Infografika został przetłumaczona na wszystkie języki urzędowe UE/EOG i stanowi element działań podejmowanych przez ECDC w celu wspierania krajowych kampanii na rzecz ostrożnego stosowania antybiotyków.

Jak rozprzestrzenia sie opornosc na antybiotyki?

W przypadku zamiaru modyfikacji infografiki należy pamiętać, że przed otwarciem pliku programu Illustrator lub InDesign konieczna będzie instalacja pakietu czcionek (Meta Pro). Nie należy otwierać pliku .ai bez wcześniej zainstalowanych czcionek.
 
Jeżeli użytkownik zmodyfikuje plik i zainstaluje czcionkę, ECDC wymaga odinstalowania czcionki po zakończeniu modyfikacji, ponieważ ECDC nie ma pozwolenia na udzielenie licencji na czcionkę.
 
Prosimy o niedodawanie elementów graficznych z wyjątkiem dodatkowych logotypów. Nie należy zmieniać kolorów, odstępów, układu ani rozmiaru czcionki (jeżeli nie jest to absolutnie konieczne). ECDC z przyjemnością sprawdzi modyfikacje.
 
Prosimy również o podanie ECDC jako źródła tej infografiki.