Een campagne plannen

De communicatiematerialen van de ECDC-campagne voor de Europese Antibioticadag hebben ten doel activiteiten van nationale gezondheidszorginstanties in Europa te ondersteunen om in heel Europa een uitgebreide en consistente communicatiecampagne tot stand te brengen met betrekking tot het verstandig gebruik van antibiotica.
De toolkits bevatten sjablonen die kunnen worden aangepast voor gebruik op nationaal niveau, en adviezen voor campagneorganisatoren over de manier waarop zij de aandacht van het publiek kunnen vangen om een juist en verantwoord gebruik van antibiotica te bevorderen.