Planlegge en kampanje

Kampanjemateriellet fra ECDC til Den europeiske antibiotikadagen skal støtte aktivitetene som de nasjonale helsemyndighetene gjennomfører, og skal sikre at kommunikasjonskampanjen om fornuftig bruk av antibiotika gjennomføres på samme måte og med samme budskap i hele Europa.

Verktøykassene inneholder maler for kampanjemateriell som kan tilpasses nasjonal bruk, og veiledninger til kampanjearrangørene om hvordan de skal få budskapet sitt om betydningen av riktig og ansvarlig bruk av antibiotika gjennom til publikum.