Planlegge en kampanje

Kampanjemateriellet fra ECDC til Den europeiske antibiotikadagen skal støtte aktivitetene som de nasjonale helsemyndighetene gjennomfører, og skal sikre at kommunikasjonskampanjen om fornuftig bruk av antibiotika gjennomføres på samme måte og med samme budskap i hele Europa.

Verktøykassene inneholder maler for kampanjemateriell som kan tilpasses nasjonal bruk, og veiledninger til kampanjearrangørene om hvordan de skal få budskapet sitt om betydningen av riktig og ansvarlig bruk av antibiotika gjennom til publikum.

test

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Poster for prescribers in hospitals and healthcare settings: Prescriber's checklist

informasjonsmateriell, plakat, materiell i verktøykassen

The poster is a checklist of reminders for prescribers. It is possible to adapt it by deleting actions that are not deemed relevant or by adding some that are missing.