Hvordan spres antibiotikaresistens?

infografikk informasjonsmateriell materiell i verktøykassen

Denne infografikken forklarer hvordan antibiotikaresistens sprer seg innen dyreproduksjon, i samfunnet, i helseinstitusjoner og gjennom reiser.
Infografikken er oversatt til alle de offisielle språkene i EU-/EØS-området og inngår i ECDCs bidrag til de nasjonale kampanjene om fornuftig bruk av antibiotika.

Hvordan spres antibiotikaresistens?

In case you would like to modify the infographic, please note that you will need to install the Font package (Meta Pro) before opening the Illustrator or InDesign file. Do not open the .ai file without having the fonts installed first.

If you modify the file and install the font, ECDC requires that you de-install the font after finishing the modification since ECDC is not allowed to grant a license for the font.

We would appreciate that graphic elements are not added, with the exception of additional logos. Please do not change colours, spacing, arrangement or font size (if not absolutely necessary). ECDC is happy to double check modifications.
Finally, please state ECDC as the source of this infographic.