Kampanijos planavimas

ECDC Europos supratimo apie antibiotikus dienos kampanijos informacinė medžiaga skirta padėti Europos nacionalinėms sveikatos priežiūros institucijoms surengti išsamią ir nuoseklią racionalaus antibiotikų vartojimo informacinę kampaniją Europoje.

Informacinių priemonių rinkiniuose pateikiama pavyzdinė kampanijos informacinė medžiaga, kurią galima pritaikyti naudoti nacionaliniu lygmeniu ir kurioje patariama, kaip kampanijos rengėjai galėtų patraukti tikslinių grupių dėmesį siekdami skatinti tinkamą ir atsakingą antibiotikų vartojimą.