Kako se širi rezistencija na antibiotike?

infografika informativni materijal materijal iz kompleta

Na ovoj je infografici prikazano kako se širi otpornost na antibiotike u području uzgoja životinja, u zajednici, u zdravstvenim ustanovama i tijekom putovanja.
Infografika je prevedena na sve službene jezike EU-a/EGP-a i dio je ECDC-ovih aktivnosti za pružanje podrške nacionalnim kampanjama o racionalnoj primjeni antibiotika.

Kako se širi rezistencija na antibiotike?

Ako želite izmijeniti infografiku, molimo imajte na umu da ćete morati instalirati paket slova (Meta Pro) prije otvaranja datoteke Illustrator ili InDesign. Ne otvarajte datoteku .ai ako prethodno niste instalirali vrstu slova.
 
Ako mijenjate datoteku i instalirate slova, ECDC zahtijeva da deinstalirate slova nakon što ste završili izmjenu budući da ECDC ne smije izdavati licence za font.
 
Molimo Vas da ne dodajete grafičke elemente, uz iznimku dodatnih logotipa. Molimo ne mijenjate boje, razmak, raspored niti veličinu slova (ako to nije apsolutno neophodno). ECDC će rado provjeriti sve izmjene.
 
Zaključno, molimo Vas navedite ECDC kao izvor ove infografike.