Kampanjan suunnittelu

Euroopan antibioottipäivään liittyvän ECDC:n kampanjan tiedotusaineistolla pyritään tukemaan Euroopan maiden kansallisten terveysviranomaisten toimintaa, niin että antibioottien järkevää käyttöä koskevat tiedotuskampanjat saadaan kattaviksi ja yhtenäisiksi kaikkialla Euroopassa.
Tarjolla on malliaineistoja, joita voidaan mukauttaa kansallisella tasolla käytettäväksi. Aineistot sisältävät myös ohjeita miten kampanjajärjestäjät voivat edistää kansalaisten asianmukaista ja vastuullista antibioottikäyttöä.