Kuidas antibiootikumiresistentsus levib?

infograafika teabematerjal teabepakme materjal

See infograafik selgitab, kuidas antibiootikumiresistentsus levib loomakasvatuses, kogukonnas, tervishoiuasutustes ja reisimisel. Infograafik on tõlgitud kõigisse ELi/EMP keeltesse ning on osa ECDC tegevusest antibiootikumide mõistlikku kasutamist edendavate riiklike kampaaniate toetamisel.

Kuidas antibiootikumiresistentsus levib?

Kui soovite infograafikut muuta, peate enne Illustratori või InDesign faili avamist installima fontide paketi (Meta Pro). Ärge avage .ai faili enne fontide installimist.
 
Kui muudate faili ja installite fondi, palub ECDC, et pärast muudatuse tegemist font deinstallitaks, sest ECDC-l ei ole õigust anda fondi kasutamise luba.
 
Ärge lisage graafilisi elemente (välja arvatud täiendavad logod). Palun ärge muutke värve, reavahesid, paigutust ega fondi suurust (kui see ei ole hädavajalik). ECDC on nõus muudatused üle kontrollima.
 
Palun märkige infograafiku allikaks ECDC.