Πώς εξαπλώνεται η αντοχή στα αντιβιοτικά

γραφικό πληροφοριών ενημερωτικό υλικό υλικό του πακέτου

Σε αυτό το γραφικό πληροφοριών επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο η αντοχή στα αντιβιοτικά εξαπλώνεται στην κτηνοτροφία, στην κοινωνία, στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και μέσω των ταξιδιών.
Τα γραφικά πληροφοριών έχουν μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ/ΕΟΧ και αποτελούν μέρος της προσπάθειας που καταβάλλει το ECDC να συνδράμει τις εθνικές ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.

Πώς εξαπλώνεται η αντοχή στα αντιβιοτικά

Για να τροποποιήσετε την αφίσα χρειάζεται να εγκαταστήσετε τη γραμματοσειρά Meta Pro προτού ανοίξετε το αρχείο σε περιβάλλον Illustrator ή InDesign. Μην ανοίγετε το αρχείο .ai χωρίς να έχετε πρώτα εγκαταστήσει τη γραμματοσειρά.

Εάν εγκαταστήσετε τη γραμματοσειρά και τροποποιήσετε το αρχείο, μετά την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων πρέπει να την απεγκαταστήσετε διότι το ECDC δεν είναι εξουσιοδοτημένο να χορηγεί δικαιώματα χρήσης της γραμματοσειράς.

Η προσθήκη γραφικών, εκτός από λογότυπα, πρέπει να αποφεύγεται. Μην αλλάζετε τα χρώματα, το διάστιχο, τη διάταξη ή το μέγεθος των χαρακτήρων (εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο). Το ECDC ελέγχει τις τροποποιήσεις.

Τέλος, μην παραλείπετε να αναφέρετε το ECDC ως πηγή της αφίσας.