Как се разпространява антибиотичната резистентност?

инфографика информационен материал материал за инструментариум

Тази инфографика обяснява как резистентността към антибиотици се разпространява в животновъдството, в обществото, в здравните заведения и при пътуване.
Инфографиката е преведена на всички официални езици в ЕС/ЕИП и е част от усилията на ECDC за подпомагане на национални кампании за отговорна употреба на антибиотици.

Как се разпространява антибиотичната резистентност?

Ако искате да промените инфографиката, имайте предвид, че трябва да инсталирате пакета с шрифтове (Meta Pro), преди да отворите файла в Illustrator или InDesign. Не отваряйте .ai файла, без първо да сте инсталирали шрифтовете.

Ако променяте файла и инсталирате шрифта, ECDC изисква да деинсталирате шрифта след извършване на промяната, тъй като ECDC няма право да дава лиценз за него.

Препоръчваме да не се добавят графични елементи, с изключение на допълнителни лога. Не променяйте цветовете, интервалите, организацията или размера на шрифта (ако не е абсолютно необходимо). ECDC с удоволствие ще провери промените.

В заключение, посочете ECDC като източника на инфографиката.