Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách

Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách je každoročnou európskou iniciatívou v oblasti verejného zdravia, ktorá sa uskutočňuje 18. novembra. Jej cieľom je zvyšovať informovanosť o hrozbách antibiotickej rezistencie pre zdravie, ako aj o rozvážnom používaní antibiotík. Najnovšie údaje potvrdzujú, že v Európskej únii stúpa počet pacientov infikovaných rezistentnými baktériami a že antibiotická rezistencia jevýraznou hrozbou pre verejné zdravie.
 
Rozvážne používanie antibiotík môže pomôcť zastaviť vývoj rezistentných baktérií a zachovať účinnosť antibiotík pre budúce generácie.