De impact van antibioticaresistentie op de gezondheid

kernboodschappen

1. Hvert år dør 33 000 mennesker af infektioner, som er direkte forårsaget af antibiotikaresistente bakterier. Dette svarer til det samlede antal passagerer på mere end 100 mellemstore fly.  

2. Infektionsbyrden for den europæiske befolkning som følge af antibiotikaresistente bakterier svarer til byrden forbundet med influenza, tuberkulose og hiv/aids tilsammen.   

3. Mellem 2007 og 2015 er byrden forbundet med hver af de 16 undersøgte antibiotikaresistente bakterier steget:    

  • Antallet af dødsfald, som kan tilskrives infektioner med Klebsiella pneumoniae, som er resistent mod carbapenemer — en gruppe sidstevalgsantibiotika —
  •  steg til det seksdobbelte. Dette er en bekymrende tendens, fordi disse bakterier let kan spredes i sundhedsmiljøer, hvis der ikke træffes passende foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner.  
  • Antallet af dødsfald, der skyldes infektioner med 3.-generations cefalosporin-resistent Escherichia coli, steg til det firedobbelte.

4. 75 % af byrden forbundet med antibiotikaresistente bakterier i Europa skyldes infektionssygdomme erhvervet gennem kontakt med sundhedsvæsenet. Dette kan minimeres gennem passende foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner såvel som antibiotikaforvaltning i sundhedsmiljøer. 

5. Infektioner med 3.-generations cefalosporin-resistent E. coli står for den største byrde, og mere end halvdelen af disse infektioner forekommer ude i samfundet. Antimikrobiel forvaltning, der er rettet mod ordinerende læger i den primære sundhedssektor, og foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner i den primære sundhedspleje er derfor nødvendige for at mindske byrden forbundet med disse infektioner.   
 
6. 39 % af byrden skyldes infektioner med bakterier, der er resistente over for sidstevalgsantibiotika som carbapenemer og colistin.   

7. Dette er en stigning i forhold til 2007 og er bekymrende, fordi disse antibiotika er den sidste tilgængelige behandlingsmulighed. Når de ikke længere virker, er det ekstremt vanskeligt eller i mange tilfælde umuligt at behandle disse infektioner.    

Hovedbudskaberne er baseret på en artikel, der blev offentliggjort den 5. november 2018 i The Lancet Infectious Diseases, Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis. I artiklen anslås byrden af fem typer af infektioner forårsaget af antibiotikaresistente bakterier (otte bakteriearter, 16 kombinationer af antibiotikaresistente bakterier) til fare for folkesundheden i Den Europæiske Union og landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU/EØS) i 2015, målt i antal tilfælde, tilskrivelige dødsfald og sygdomsjusterede leveår (DALY'er). Et DALY kan betragtes som ét år med "sundt" liv mistet. Summen af disse DALY'er over hele befolkningen, eller sygdomsbyrden, kan betragtes som en måling af forskellen mellem den nuværende sundhedstilstand og en ideel sundhedssituation, hvor hele befolkningen lever til en fremskreden alder og er fri for sygdom og handicap.