Opterećenje zdravstva zbog otpornosti na antibiotike

ključne poruke

1. Svake godine 33 000 osoba umre od izravnih posljedica infekcije bakterijama koje su otporne na antibiotike. To se može usporediti s ukupnim brojem putnika iz više od 100 zrakoplova srednje veličine.

2. Problem infekcija bakterijama otpornim na antibiotike koje se pojavljuju među europskim stanovništvom se može usporediti s problemom gripe, tuberkuloze i HIV-a/AIDS-a zajedno.

3. U razdoblju između 2007. i 2015. povećalo se opterećenje svakom od 16 bakterija otpornih na antibiotike koje se istražuju:

  • Broj smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati infekcijama bakterijom Klebsiella pneumoniae otpornom na karbapeneme, skupinu antibiotika posljednje linije obrane,
  •  povećao se šest puta. To je zabrinjavajući trend jer se te bakterije mogu lako proširiti u zdravstvenim ustanovama ako se ne uvedu odgovarajuće mjere sprječavanja i kontrole infekcije.  
  • Broj smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati infekcijama bakterijom Escherichia coli otpornom na cefalosporin treće generacije povećao se četiri puta.

4. 75 % opterećenja bakterijama otpornima na antibiotike u Europi posljedica je infekcija povezanih s pružanjem zdravstvene skrbi. Taj bi se postotak mogao smanjiti adekvatnim mjerama prevencije i kontrole infekcije, kao i nadzorom nad primjenom antibiotika u zdravstvenim ustanovama.

5. Najveće opterećenje za zdravstvo predstavljaju infekcije bakterijom E. coli otpornom na cefalosforin treće generacije, a više od polovice tih infekcija pojavljuje se u zajednici. Kako bi se smanjilo opterećenje zdravstva tim infekcijama, potreban je nadzor nad primjenom antimikrobnih sredstava usmjeren na propisivače lijekova u primarnoj skrbi kao i intervencije u području prevencije i kontrole infekcija u području primarne zdravstvene zaštite.

6. 39 % opterećenja prouzrokovale su infekcije bakterijama otpornima na antibiotike posljednje linije obrane poput karbapenema i kolistina.

7. To je povećanje u odnosu na 2007. te je zabrinjavajuće zbog toga što su ti antibiotici posljednja dostupna mogućnost za liječenje. Kada prestanu biti učinkoviti, iznimno je teško, i u mnogim slučajevima nemoguće, liječiti te infekcije.

Ključne se poruke temelje na članku objavljenom u časopisu „The Lancet Infectious Diseases ” 5. studenoga 2018. pod nazivom „Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis”. U članku se procjenjuje opterećenje zdravstva koje je uzrokovalo pet vrsta bakterija otpornih na antibiotike (8 vrsta bakterija, 16 kombinacija bakterija otpornih na antibiotike) što je predstavljalo problem za javno zdravstvo u zemljama Europske unije i Europskog gospodarskog prostora (EU/EGP) u 2015. Opterećenje se mjerilo na temelju broja slučajeva, s njima povezanih smrtnih slučajeva i godina života prilagođenih invaliditetu (DALY). Jedan se DALY može smatrati jednom izgubljenom godinom „zdravog” života. Zbroj tih DALY-ja u populaciji ili opterećenje bolešću može se smatrati sredstvom za mjerenje razlike između trenutačnog zdravstvenog stanja i idealne zdravstvene situacije u kojoj čitava populacija doživi duboku starost bez bolesti i invaliditeta.