Faoin lá

Is tionscnamh sláinte poiblí Eorpach é an Lá Eorpach um Fheasacht ar Antaibheathaigh a bhíonn ar siúl gach bliain an 18 Samhain chun feasacht an phobail a mhúscailt ar an mbagairt do shláinte phoiblí maidir le frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach agus úsáid chiallmhar antaibheathach. Dearbhaíonn na sonraí is déanaí atá ar fáil go bhfuil méadú ag teacht ar líon na n-othar ionfhabhtaithe le baictéir le frithsheasmhacht ar fud an Aontais Eorpaigh, agus go bhfuil frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach ina mórbhagairt do shláinte phoiblí.

 

Agus úsáid chiallmhar a bhaint as antaibheathaigh féadtar stop a chur le forbairt baictéar le frithsheasmhacht agus féadtar cabhrú le hantaibheathaigh a choinneáil éifeachtúil agus inúsáidte ag na gluine ata le teacht in ar ndiaidh.