Keskeiset viestit pitkäaikaishoitoa varten [lääkäreille ja johtajille]

tiedotusaineisto keskeiset viestit työkalupakin aineisto

Tehtävät

Keskeiset tehtävät antibioottien käytön parantamiseksi laitoksessasi ovat: 
1.    Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kouluttaminen, huomioiden etenkin alueita, joissa antibioottien väärinkäyttö on yleistä [109,110]:
•    antibioottiprofylaksia
•    antibioottien käyttö oireettomilla potilailla, joilla on positiivinen viljelytulos (kantajuus)
•    paikalliset antibiootit (esim. voiteet)
•    liian pitkä hoidon kesto.

2.    Potilaiden ja heidän omaistensa valistus antibioottiresistenttien bakteerien valikoitumisesta, kun antibiootteja käytetään tarpeettomasti (esim. oireeton bakteriuria, virusperäinen hengitystieinfektio) [109,110].

3.    Hoitopolkujen ja näyttöön perustuvan antibioottiohjeistuksen käyttö yleisimpien infektioiden (esim. keuhkokuume, ylähengitystieinfektiot, ihon ja pehmytkudoksen infektiot ja virtsatieinfektiot) diagnosointiin, hoitoon ja hallintaan ja paikallisten lääkeherkkyystietojen ottaminen huomioon [109].

4.    Arvioi antibioottihoito uudelleen kliinisen tilan perusteella 48–72 tunnin kuluttua tai heti kun mikrobiologiset tulokset ovat saatavilla ja [31,42,70-72]:
•    vaihda kapeakirjoisempaan antibioottiin
•    jatka antibioottihoitoa tai lopeta se
•    siirry oraaliseen antibioottihoitoon.

5.    Vältä diagnostisia testejä ja viljelyjä oireettomilla potilailla [56,111].

Mitä sinä voit tehdä

6.    Toteuta sairaalahygienia ja infektioiden torjuntatoimenpiteet yhdessä sairaalahygienian ja infektioiden torjunnan ammattilaisten kanssa [asiantuntijakonsensus]. 

7.    Ota täydellinen anamneesi, kun määräät antibioottia, kuten  edeltävä antibioottihoito, lääkeallergiat, immusupressiivinen hoito ja antibioottiresistenssin riskitekijät (esimerkiksi sairaalahoito, edeltävätoimenpide ja matkustelu Euroopan ulkopuolella) [31].
 
8.    Tee potilaalle aina kliininen tutkimus ennen kuin määräät antibioottia [31].

9.    Jos epäilet antibiootin määräämistä [25,26,53,70] [asiantuntijakonsensus]:
•    tarkista paikalliset, alueelliset ja kansalliset epidemiologiset tiedot
•    kysy neuvoa vanhemmalta kollegalta tai antibioottien käytön hallintatiimin jäseneltä.

10.    Aloita antibioottihoito vain, jos bakteeri-infektiosta on näyttöä, äläkä hoida kantajuutta [31]. 

11.    Vältä tarpeetonta antibioottiprofylaksiaa (esim. virtsatieinfektion profylaksia) [111].

12.    Varmista, että viljelyt otetaan ennen antibioottihoidon aloittamista [31,42,70,71].

13.    Kirjaa potilaskertomukseen antibioottihoidon käyttöaihe, valittu lääke, annos, antotapa ja hoidon kesto [31,42,70,71].

14.    Vastaa seuraaviin keskeisiin kysymyksiin, kun arvioit uudelleen antibioottihoitoa 48–72 tunnin kuluttua (tai heti kun mikrobiologiset tulokset ovat saatavilla) [42,70]: 
Onko potilaalla infektio, joka reagoi antibiootteihin?
Jos kyllä:
i.    Onko potilaalla oikea antibiootti (oikeat antibiootit), oikea annos ja oikea antoreitti?
ii.    Voisiko infektion hoitoon käyttää kapeakirjoisempaa antibioottia?
iii.    Kuinka kauan potilaan pitäisi saada tätä antibioottia (näitä antibiootteja)?

15.    Kannata asukkaiden ja henkilökunnan rokotusohjelmia [asiantuntijakonsensus].

16.    Noudata laitoksesi vakiintunutta hygieniaa ja infektioiden torjuntatoimenpiteitä [asiantuntijakonsensus]. Jos havaitset sairaalan tai terveydenhuollon toimintayksikön henkilökunnan jäsenen toimivan näiden ohjeiden tai käytäntöjen vastaisesti, kysy heiltä, miksi he tekevät niin, ja tarjoa heille aineistoa ja työkaluja, jotka auttavat heitä ymmärtämään, mitä he tekevät väärin [69] [asiantuntijakonsensus].

17.    Osallistu säännöllisesti koulutuksiin ja kokouksiin, jotka tukevat seuraavien kohtien käyttöönottoa sairaalassa: a) antibioottien vastuullinen käyttö, b) näyttöön perustuva paikallinen antibioottiohjeistus ja c) sairaalahygienia ja infektioiden torjuntatoimenpiteet [52,53].

18.    Järjestä koulutustapahtumia ja kampanjoita, jotka tarjoavat asukkaille tietoa antibioottien vastuullisesta käytöstä.

19.    Varmista, että asukkaat (ja heidän omaisensa) ymmärtävät antibioottihoidon syyt ja antibioottien käyttöön liittyvät keskeiset kohdat, kuten [asiantuntijakonsensus]:
a)    ota antibiootit juuri kuten on määrätty
b)    älä koskaan säästä antibiootteja myöhempää käyttöä varten
c)    älä koskaan käytä aiemmasta hoidosta jäljelle jääneitä antibiootteja.
d)    älä koskaan anna jäljelle jääneitä antibiootteja muille ihmisille.

20.    Järjestä säännöllisiä arviointeja/tutkimuksia antibioottien määräyskäytännöistä ja hoitoon liittyvistä infektioista [93].