Antibioottiresistenssin aiheuttama terveystaakka

keskeiset viestit

1. Vuosittain 33 000 ihmistä kuolee suoraan antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamien infektioiden seurauksena. Tämä vastaa yli sadan keskikokoisen lentokoneen kokonaismatkustajamäärää.  

2. Antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien Euroopan väestölle aiheuttama infektiotaakka on verrattavissa influenssan, tuberkuloosin ja HIV:n/aidsin yhteenlaskettuun taakkaan.   

3. Vuosina 2007–2015 kunkin 16:n tutkittavan antibiooteille vastustuskykyisen bakteerin aiheuttama taakka on kasvanut:    

  • Karbapeneemeille, joka on yksi viimeisenä hoitovaihtoehtona käytettävien antibioottien ryhmistä, vastustuskykyisten Klebsiella pneumoniae -bakteerien aiheuttamista infektioista johtuvien kuolemien määrä
  •  kuusinkertaistui. Suuntaus on huolestuttava, koska nämä bakteerit voivat levitä helposti terveydenhuollon olosuhteissa, jos asianmukaisia infektionehkäisy- ja -hallintatoimenpiteitä ei toteuteta.  
  • Kolmannen sukupolven kefalosporiineille vastustuskykyisten Escherichia coli -bakteerien aiheuttamista infektioista johtuvien kuolemien määrä nelinkertaistui.

4. 75 prosenttia antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamasta taakasta Euroopassa johtuu infektioista hoidon yhtyessä. Taakkaa voitaisiin pienentää riittävillä infektionehkäisy- ja -hallintatoimenpiteillä sekä antibioottien käytön hallinnalla terveydenhuollon olosuhteissa. 

5. Suurin taakka aiheutuu kolmannen sukupolven kefalosporiineille vastustuskykyisten E. coli -bakteerien aiheuttamista infektioista, ja yli puolet näistä infektioista syntyy yhteisöissä. Näistä infektioista johtuvan taakan pienentämiseksi tarvitaan lääkemääräysten kirjoittajille suunnattuja mikrobilääkkeitä koskevia ohjeita sekä infektioiden ehkäisyn ja hallinnan toimia perusterveydenhuollossa.   
 
6. 39 prosenttia taakasta muodostuu sellaisten bakteerien aiheuttamista infektioista, jotka ovat vastustuskykyisiä viimeisenä hoitovaihtoehtona käytettäville antibiooteille, kuten karbapeneemeille ja kolistiinille.   

7. Tämä osuus on kasvanut vuodesta 2007, mikä on huolestuttavaa, koska nämä antibiootit ovat viimeinen käytettävissä oleva hoitovaihtoehto. Jos ne eivät enää vaikuta, on äärimmäisen vaikeaa tai monissa tapauksissa mahdotonta hoitaa tällaisten bakteerien aiheuttamia infektioita.    

Keskeinen sisältö perustuu The Lancet Infectious Diseases -julkaisussa 5. marraskuuta 2018 julkaistuun artikkeliin ”Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis”. Artikkelissa arvioidaan taakkaa, joka aiheutuu viidentyyppisistä antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien (kahdeksan bakteerilajia ja 16 antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien yhdistelmää) aiheuttamista infektioista, jotka aiheuttivat kansanterveydellisen huolenaiheen Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltioissa vuonna 2015. Taakkaa on mitattu tapausten lukumääränä, infektioista johtuvina kuolemina ja haittapainotettuina elinvuosina (DALY). Yksi haittapainotettu elinvuosi kuvaa yhtä menetettyä tervettä elinvuotta. Haittapainotettujen elinvuosien summa koko väestön keskuudessa eli terveystaakka mittaa kuilua vallitsevan terveystilanteen ja sellaisen ihanteellisen terveystilanteen välillä, jossa koko väestö elää pitkän elämän ilman sairauksia ja vammoja.