Antibiootikumiresistentsuse tekitatav tervisekoormus

põhisõnumid

1. Igal aastal sureb 33 000 inimest otseselt infektsiooni tõttu, mida põhjustavad bakterid, mis on antibiootikumide suhtes resistentsed. Seda on ligikaudu sama palju kui 100 keskmise suurusega reisilennukis reisijaid kokku.  

2. Antibiootikumide suhtes resistentsete bakteritega nakatumisest põhjustatud koormus Euroopa elanikkonnale on võrreldav koormusega, mida tekitavad gripp, tuberkuloos ja HIV/AIDS kokku.   

3. Aastatel 2007–2015 suurenes kõigi 16 uuritava antibiootikumiresistentse bakteri põhjustatud koormus.    

  • Karbapeneemide (viimase valiku antibiootikumide rühm) suhtes resistentse Klebsiella pneumoniae infektsioonidega seostatav surmajuhtumite arv on kasvanud
  •  6 korda. See on murettekitav trend, sest need bakterid võivad tervishoiuasutustes kiiresti levida, kui puuduvad piisavad ennetus- ja tõrjemeetmeid.  
  • Kolmanda põlvkonna tsefalosporiinide suhtes resistentse Escherichia coli põhjustatud infektsioonidega seostatav surmajuhtumite arv on kasvanud 4 korda.

4. 75% antibiootikumidele resistentsete bakterite põhjustatud koormusest Euroopas on põhjustatud tervishoiuteenustega seotud infektsioonidest. Seda saaks minimeerida infektsioonide ennetamise ja tõrje piisavate meetmetega, samuti antibiootikumiresistentsuse vältimisega tervishoiuasutustes. 

5. Kolmanda põlvkonna tsefalosporiinide suhtes resistentse E. coli tekitatud infektsioonid põhjustavad suurimat koormust ning üle poole nendest infektsioonidest esinevad ka kogukonnas. Antimikroobikumiresistentsuse vältimine, mis on suunatud ravimite määrajale tervishoiu esmatasandil, samuti infektsioonide ennetamise ja tõrje meetmed esmatasandil on seega vajalikud, et vähendada nende infektsioonide põhjustatud koormust.   
 
6. 39% sellest koormusest põhjustavad infektsioonid, mille korral bakterid on resistentsed viimase valiku antibiootikumide, nt karbapeneemide ja kolistiini suhtes.   

7. See on suurem kui 2007. aastal ning see on probleem, sest need antibiootikumid on viimane olemasolev ravivalik. Kui need enam ei toimi, on neid infektsioone ravida äärmiselt keeruline või sageli võimatu.    

Need põhisõnumid põhinevad ajakirjas The Lancet Infectious Diseases“ 5. novembril 2018 avaldatud artiklil „Attributable deaths and disability‑adjusted life‑years caused by infections with antibiotic‑resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis“. Artiklis hinnati antibiootikumiresistentsete bakterite põhjustatud, rahvatervise suhtes probleemse 5 infektsiooniliigi (8 bakteriliiki, 16 antibiootikumiresistentsuse ja bakteri kombinatsiooni) koormust Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) riikides 2015. aastal, mõõdetuna juhtumite arvu, seostatavate surmajuhtumite arvu ning tervisekaoga kohandatud eluaastate (DALY) kaudu. Tervisekaoga kohandatud eluaasta tähendab aastat, mida ei elatud tervena. Nende summa kogu populatsioonis ehk haiguse tervisekoormus on mõõde, millega mõõdetakse lünka praeguse terviseseisundi ja sellise ideaalse terviseolukorra vahel, kus kogu populatsioon elab ilma haiguste ja puueteta kõrge eani.