Антибиотичната резистентност — сериозен проблем за здравеопазването

основни послания

1. Всяка година 33 000 души умират като пряка последица от инфекция, предизвикана от резистентни на антибиотици бактерии. Това се равнява на общия брой пътници на повече от 100 средно големи самолета.  

2. Заболеваемостта от инфекции, причинени от резистентни на антибиотици бактерии, сред европейското население е съпоставима със заболеваемостта от грип, туберкулоза и ХИВ/СПИН, взети заедно.   

3. В периода от 2007 до 2015 г. заболеваемостта от всяка от 16-те резистентни на антибиотици бактерии, които са били обект на наблюдение, се е увеличила:    

  • Броят на смъртните случаи, дължащи се на инфекции с бактерията Klebsiella pneumoniae, резистентна на карбапенеми (група антибиотици, използвани като последна линия на лечение), се е увеличил шесткратно. Това е тревожна тенденция, тъй като тези бактерии могат лесно да се разпространят в здравните заведения, ако не са въведени подходящи мерки за профилактика и контрол.  
  • Броят на смъртните случаи, дължащи се на инфекции, причинени от Escherichia coli, резистентна на трето поколение цефалоспорини, се е увеличил четирикратно.

4. 75 % от заболеваемостта в Европа поради резистентни на антибиотици бактерии се дължи на вътреболнични инфекции. Тази цифра може да бъде намалена чрез подходящи мерки за профилактика и контрол, както и чрез управление на употребата на антибиотици в здравните заведения. 

5. Инфекциите с Е. coli, резистентна на трето поколение цефалоспорини, са най-сериозният причинител на заболеваемост, като повече от половината от инфекциите възникват в общността. Поради това, за да се намали заболеваемостта от тези инфекции, е необходимо управление на употребата на антимокробните средства, насочено най-вече към предписващите лекар в извънболничната помощ. Необходими са също мерки за профилактика и контрол на инфекциите.   
 
6. Причина за 39 % от заболеваемостта са инфекции с бактерии, резистентни на антибиотици, които се използват като последно средство за лечение, например карбапенеми и колистин.   

7. Тези данни са тревожни, тъй като показват значително нарастване на резистентността спрямо 2007 г. Карбапенемите и колистин са последната възможност за лечение и когато престанат да действат, лечението на инфекциите е изключително трудно, а в много случаи и невъзможно.    

Основните послания се основават на статия, публикувана в The Lancet Infectious Diseases на 5 ноември 2018 г.: Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis („Причинени смъртни случаи и години живот, коригирани с годините на нетрудоспособност, причинени от инфекции с резистентни на антибиотици бактерии в ЕС и Европейското икономическо пространство през 2015 г.: анализ с моделиране на ниво население“). В статията се оценява заболеваемостта от пет типа инфекции, причинени от резистентни на антибиотици бактерии (8 вида бактерии, 16 резистентни на антибиотици комбинации от бактерии), които са проблем за общественото здравеопазване в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП) през 2015 г., като оценките се основават на броя на случаите, причинените смъртни случаи и годините живот, коригирани с годините на нетрудоспособност (DALY). Една DALY може да се разглежда като една изгубена година живот „в добро здраве“. Общият сбор на DALY сред населението, с други думи заболеваемостта, може да се разглежда като мерило за разликата между настоящото здравословно състояние и идеалното здравословно състояние, при което цялото население доживява напреднала възраст без болести и нетрудоспособност.