Yrkes- och patientorganisationer i EU

Europeiska antibiotikadagen (EAAD) anordnas i samverkan med en rad yrkes- och patientorganisationer i EU som vill verka för en återhållsam antibiotikaanvändning och motverka antimikrobiell resistens. Sedan Europeiska antibiotikadagen lanserades 2008 har stödet från dessa organisationer varit centralt för initiativets framgångar.