Samarbetspartner

nätverk och partnerskap

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) har ett nära samarbete med Europeiska kommissionen och andra EU-organ, intressenter och organisationer som genomför informationskampanjer om återhållsam användning av antibiotika för både människor och djur, i linje med Europeiska kommissionens ”One health”-strategi. I samband med Europeiska antibiotikadagen välkomnas dialog och samarbete med andra organisationer som är intresserade av att medverka i initiativet.