Gradivo za zdravstvene delavce v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah

Gradivo za zdravstvene delavce v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah, kot so ustanove za dolgotrajno oskrbo, ki imajo drugačne vloge in vpliv pri uporabi antibiotikov v teh ustanovah.

Splošna ključna sporočila za zdravstvene delavce v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

ključna sporočila, informativno gradivo, komplet informativnega gradiva

Data

Infographic about antibiotic stewardship programmes

grafični prikaz informacij, informativno gradivo, komplet informativnega gradiva -

Ključna sporočila za zdravnike, ki predpisujejo zdravila v bolnišnicah

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

informativno gradivo, komplet informativnega gradiva

Data

Poster for prescribers in hospitals and healthcare settings: Prescriber's checklist

informativno gradivo, plakat, komplet informativnega gradiva

Ključna sporočila za negovalno osebje

Data

Leaflet for nurses

brošura, informativno gradivo, komplet informativnega gradiva

Data

Poster for nurses in hospitals and healthcare settings: Things to do to keep antibiotics working.

informativno gradivo, plakat, komplet informativnega gradiva

Ključna sporočila za ustanove za dolgotrajno oskrbo [zdravniki in vodstvo]

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brošura, informativno gradivo, komplet informativnega gradiva

Ključna sporočila za oddelek za intenzivno zdravljenje [zdravniki in vodstvo]

Data

Poster for intensive care unit physicians: Things to do to keep antibiotics working.

informativno gradivo, plakat, komplet informativnega gradiva

Ključna sporočila za urgentne oddelke [zdravniki in vodstvo]

Ključna sporočila za klinične mikrobiologe

Ključna sporočila za bolnišnične farmacevte

Ključna sporočila za zdravnike specializante in študente 

Ključna sporočila za strokovnjake za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb ter bolnišnične epidemiologe

Ključna sporočila za infektologe

Ključna sporočila za vodstvo/upravno osebje bolnišnic