Strokovne organizacije in organizacije bolnikov v EU

Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih (EAAD) se partnersko povezuje s številnimi strokovnimi organizacijami in organizacijami bolnikov v EU, ki jih zanima preudarna raba antibiotikov in odpornost proti antimikrobikom. Od uvedbe evropskega dneva ozaveščanja o antibiotikih leta 2008 je bila podpora teh organizacij ključnega pomena za uspešnost pobude.