Kampanje po svetu

Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih se partnersko povezuje z drugimi kampanjami po svetu, ki se osredotočajo na preudarno rabo antibiotikov in odpornost proti antimikrobikom.

Australia

Canada

Japan

New Zealand

United Kingdom

United States