Partnerji

mreže in partnerstva

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) tesno sodeluje z Evropsko komisijo in drugimi agencijami EU, deležniki in organizacijami, ki izvajajo kampanje za ozaveščanje o preudarni rabi antibiotikov, povezani z zdravjem ljudi in živali, v skladu s pristopom Evropske komisije „eno zdravje“. Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih pozdravlja dialog in partnerstvo z drugimi organizacijami, ki jih zanima sodelovanje pri tej pobudi.