Ključna sporočila za zdravstvene delavce v primarnem zdravstvu

informativno gradivo ključna sporočila komplet informativnega gradiva

Vedno večja odpornost na antibiotike ogroža sedanjo in prihodnjo učinkovitost antibiotikov

Odpornost na antibiotike predstavlja čedalje večjo težavo za javno zdravje v Evropi [1, 2].

Medtem ko se število okužb z bakterijami, odpornimi na antibiotike, povečuje, je razvoj novih antibiotikov neobetaven, saj ne napoveduje ničesar dobrega glede razpoložljivosti učinkovitega zdravljenja z antibiotiki v prihodnosti [3, 4].

  

Povečevanje števila bakterij, odpornih na antibiotike, bi bilo mogoče obvladati s spodbujanjem omejene in ustrezne rabe antibiotikov pri bolnikih v primarnem zdravstvu

Izpostavljenost antibiotikom je povezana z nastankom odpornosti na antibiotike [5–8]. Skupna uporaba antibiotikov v populaciji in način uživanja antibiotikov vplivata na odpornost na antibiotike [9, 10].

Izkušnje nekaterih evropskih držav kažejo, da je zmanjšanje količine predpisanih antibiotikov pri ambulantnih bolnikih prispevalo k hkratnem zmanjšanju odpornosti na antibiotike [10–12]

80 % do 90 % vseh antibiotikov se predpiše v primarnem zdravstvu, večina izmed njih za zdravljene okužb dihal [9, 14, 15].

Iz preteklih izkušenj je razvidno, da v mnogih primerih okužb dihal antibiotiki niso potrebni [16–18], saj je imunski sistem bolnikov dovolj močan, da lahko obvlada enostavne okužbe. 

Pri nekaterih bolnikih obstajajo določeni dejavniki tveganja, npr. resnega poslabšanja kronične obstruktivne pljučne bolezni (COPD) s povečanim tvorjenjem izmečka, pri katerih je antibiotike treba predpisati [19, 20].

Nepotrebno predpisovanje antibiotikov v primarnem zdravstvu je kompleksen pojav, vendar ga je mogoče pripisati predvsem dejavnikom, kot so napačna interpretacija simptomov, negotovost pri postavitvi diagnoze ter dojemanje bolnikovih pričakovanj [14, 21]. 

 

Komunikacija z bolniki je ključnega pomena

Raziskave kažejo, da je zadovoljstvo bolnikov s sistemom primarnega zdravstva bolj odvisno od učinkovite komunikacije kot od dejstva, da prejmejo recept za antibiotik [22–24], ter da predpisovanje antibiotikov za zdravljenje okužb zgornjih dihal ne zmanjšuje števila nadaljnjih ponovnih obiskov [25].

Strokovni zdravstveni nasveti vplivajo na zaznavanje in dojemanje bolezni pri bolnikih ter na njihovo prepričanje, ali potrebujejo antibiotike, zlasti kadar prejmejo informacije o tem, kaj lahko pričakujejo med boleznijo, vključno z realnim časom do ozdravitve in strategijami za izboljšanje zdravljenja [26].

Zdravstvenim delavcem v primarnem zdravstvu ni treba nameniti več časa za posvetovanje, v okviru katerega bi bolnikom namesto antibiotikov ponudili alternativna zdravila. Raziskave kažejo, da je to mogoče izvesti v okviru enakega povprečnega trajanja pogovora in pri tem ohraniti visoko stopnjo zadovoljstva bolnika [14, 27, 28].

 

References

[1] - European Antimicrobial Resistance Surveillance System. EARSS Annual Report 2007. Bilthoven, Netherlands: National Institute for Public Health and the Environment, 2008.
[2] - Cars O, Högberg LD, Murray M, Nordberg O, Sivaraman S, Lundborg CS, So AD, Tomson G. Meeting the challenge of antibiotic resistance. BMJ 2008;337:a1438. doi: 10.1136/bmj.a1438.
[3] - Finch R. Innovation - drugs and diagnostics. J Antimicrob Chemother 2007;60(Suppl 1):i79-82.
[4] - Boucher HW, Talbot GH, Bradley JS, Edwards JE, Gilbert D, Rice LB, Scheld M, Spellberg B, Bartlett J. Bad bugs, no drugs: no ESKAPE! An update from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2009;48(1):1-12.
[5] - Malhotra-Kumar S, Lammens C, Coenen S, Van Herck K, Goossens H. Effect of azithromycin and clarithromycin therapy on pharyngeal carriage of macrolide-resistant streptococci in healthy volunteers: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Lancet 2007;369(9560):482-90.
[6] - Donnan PT, Wei L, Steinke DT, Phillips G, Clarke R, Noone A, Sullivan FM, MacDonald TM, Davey PG. Presence of bacteriuria caused by trimethoprim resistant bacteria in patients prescribed antibiotics: multilevel model with practice and individual patient data. BMJ 2004;328(7451):1297-301.  
[7] - Hillier S, Roberts Z, Dunstan F, Butler C, Howard A, Palmer S. Prior antibiotics and risk of antibiotic-resistant community-acquired urinary tract infection: a case-control study. J Antimicrob Chemother 2007;60(1):92-9.
[8] - London N, Nijsten R, Mertens P, v d Bogaard A, Stobberingh E. Effect of antibiotic therapy on the antibiotic resistance of faecal Escherichia coli in patients attending general practitioners. J Antimicrob Chemother 1994;34(2):239-46.
[9] - Goossens H, Ferech M, Vander Stichele R, Elseviers M; ESAC Project Group. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national database study. Lancet 2005;365(9459):579-87.
[10] - Guillemot D, Carbon C, Balkau B, Geslin P, Lecoeur H, Vauzelle-Kervroëdan F, Bouvenot G, Eschwége E. Low dosage and long treatment duration of beta-lactam: risk factors for carriage of penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae. JAMA 1998;279(5):365-70.
[11] - Butler CC, Dunstan F, Heginbothom M, Mason B, Roberts Z, Hillier S, Howe R, Palmer S, Howard A. Containing antibiotic resistance: decreased antibiotic-resistant coliform urinary tract infections with reduction in antibiotic prescribing by general practices. Br J Gen Pract 2007;57(543):785-92.
[12] - Goossens H, Coenen S, Costers M, De Corte S, De Sutter A, Gordts B, Laurier L, Struelens MJ. Achievements of the Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC). Euro Surveill 2008;13(46):pii=19036.
[13] - Sabuncu E, David J, Bernède-Bauduin C, Pépin S, Leroy M, Boëlle PY, Watier L, Guillemot D. Significant reduction of antibiotic use in the community after a nationwide campaign in France, 2002-2007. PLoS Med 2009;6(6):e1000084.
[14] - Cals JWL, Butler CC, Hopstaken RM, Hood K, Dinant GJ. Effect of point of care testing for C reactive protein and training in communication skills on antibiotic use in lower respiratory tract infections: cluster randomised trial.BMJ 2009 May 5;338:b1374. doi: 10.1136/bmj.b1374.
[15] - Wise R, Hart T, Cars O, Streulens M, Helmuth R, Huovinen P, Sprenger M., Antimicrobial resistance. Is a major threat to public health. BMJ 1998;317(7159):609-10.
[16] - Butler CC, Hood K, Verheij T, Little P, Melbye H, Nuttall J, Kelly MJ, Mölstad S, Godycki-Cwirko M, Almirall J, Torres A, Gillespie D, Rautakorpi U, Coenen S, Goossens H. Variation in antibiotic prescribing and its impact on recovery in patients with acute cough in primary care: prospective study in 13 countries. BMJ 2009;338:b2242.
[17] - Smucny J, Fahey T, Becker L, Glazier R. Antibiotics for acute bronchitis. Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD000245.
[18] - Spurling GK, Del Mar CB, Dooley L, Foxlee R. Delayed antibiotics for respiratory infections. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD004417.
[19] - Puhan MA, Vollenweider D, Latshang T, Steurer J, Steurer-Stey C. Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: when are antibiotics indicated? A systematic review. Respir Res 2007 Apr 4;8:30.
[20] - Puhan MA, Vollenweider D, Steurer J, Bossuyt PM, Ter Riet G. Where is the supporting evidence for treating mild to moderate chronic obstructive pulmonary disease exacerbations with antibiotics? A systematic review. BMC Med. 2008 Oct 10;6:28.
[21] - Akkerman AE, Kuyvenhoven MM, Wouden JC van der, Verheij TJM. Determinants of antibiotic overprescribing in respiratory tract infections in general practice. J Antimicrob Chemother 2005;56(5):930-6.
[22] - Butler CC, Rollnick S, Pill R, Maggs-Rapport F, Stott N. Understanding the culture of prescribing: qualitative study of general practitioners' and patients' perceptions of antibiotics for sore throats. BMJ 1998;317(7159):637-42.
[23] - Kallestrup P, Bro F. Parents' beliefs and expectations when presenting with a febrile child at an out-of-hours general practice clinic. Br J Gen Pract 2003;53(486):43-4.
[24] - Macfarlane J, Holmes W, Macfarlane R, Britten N. Influence of patients’ expectations on antibiotic management of acute lower respiratory tract illness in general practice: questionnaire study. BMJ 1997;315(7117):1211-4.
[25] - Li J, De A, Ketchum K, Fagnan LJ, Haxby DG, Thomas A. Antimicrobial prescribing for upper respiratory infections and its effect on return visits. Fam Med 2009;41(3):182-7.
[26] - Rutten G, Van Eijk J, Beek M, Van der Velden H. Patient education about cough: effect on the consulting behaviour of general practice patients. Br J Gen Pract 1991; 41(348):289-92.
[27] - Cals JWL, Scheppers NAM, Hopstaken RM, Hood K, Dinant GJ, Goettsch H, Butler CC. Evidence based management of acute bronchitis; sustained competence of enhanced communication skills acquisition in general practice. Patient Educ Couns 2007;68(3):270-8.
[28] - Welschen I, Kuyvenhoven MM, Hoes AW, Verheij TJM. Effectiveness of a multiple intervention to reduce antibiotic prescribing for respiratory tract symptoms in primary care: randomised controlled trial. BMJ 2004; 329(7463):431-3.