Ključna sporočila za bolnišnične farmacevte

informativno gradivo ključna sporočila komplet informativnega gradiva

Naloge

1.    Vaše naloge v zvezi z izboljšanjem rabe antibiotikov vključujejo [42,56,76,94,95]:
a)    sodelovanje v skupini za nadzor nad rabo antibiotikov kot njen ključni član;
b)    sodelovanje z infektologom in kliničnim mikrobiologom pri izvajanju programa za nadzor nad rabo antibiotikov;
c)    izboljšanje kakovosti predpisovanja antibiotikov (npr. preverjanje interakcij med zdravili, optimizacija odmerka in načinov dajanja zdravila, preprečevanje neželenih učinkov);
d)    posvetovanje z zdravniki, ki predpisujejo zdravila v bolnišnici, in posredovanje povratnih informacij, da se zagotovi kakovost predpisovanja antibiotikov;
e)    izvajanje ukrepov glede omejitev kataloga zdravil, kot so zahteve za pridobitev predhodnega dovoljenja in naknadna odobritev rabe antibiotika ter ocenjevanje skladnosti s temi omejitvami;
f)    analiziranje podatkov o rabi antibiotikov in stroških za nadzor ter primerjalne analize;
g)    podpiranje z dokazi podprtih bolnišničnih smernic o antibiotikih pri pogostih okužbah in kirurški profilaksi;
h)    vodenje bolnišničnih katalogov protimikrobnih sredstev (npr. seznama razpoložljivih zdravil za zdravnike, ki predpisujejo zdravila).

Kaj morate vedeti?

2.    Z upoštevanjem omejitev kataloga zdravil ter zahtev za pridobitev predhodnega dovoljenja in naknadno odobritev določenih antibiotikov se zmanjša njihova uporaba na oddelkih za intenzivno zdravljenje [43].

3.    S prehodom s parenteralnega na peroralno zdravljenje z antibiotiki, ki ga vodi farmacevt, se izboljšajo klinični rezultate (npr. krajše trajanje parenteralnega zdravljenja brez negativnih posledic za klinične rezultate) [56].

4.    Posebni obrazci za naročanje antibiotikov omejujejo trajanje kirurške antibiotične profilakse ter zmanjšujejo incidenco okužb kirurških ran, rabo antibiotikov in stroške [56].

5.    Farmacevti imajo lahko več vlog na urgentnem oddelku, vključno s posredovanjem povratnih informacij v realnem času, posvetovanjem v zvezi s prakso predpisovanja in ugotavljanjem interakcij med zdravili. S tem se skrajša trajanje zdravljenja in zmanjšajo celotni stroški zdravljenja [77].

Na katerih področjih lahko delujete oziroma sodelujete?

6.    Podpirajte razvoj in izvajanje programa za nadzor nad rabo antibiotikov v vaši organizaciji [69,94].

7.    Zdravnikom, ki predpisujejo zdravila, zagotovite povratne informacije ter nasvete o izbiri, odmerku, optimizaciji trajanja in načinu dajanja zdravila [31,94].

8.    Klinike spodbujajte, naj pravočasno preidejo s parenteralnega na peroralno zdravljenje [56].

9.    Na podlagi smernic, podprtih z dokazi, preverjajte, ali se pri predpisovanju antibiotikov upoštevajo protokoli za zdravljenje z njimi. Če ugotovite, da je zdravstveni delavec v bolnišnici ali zdravstveni ustanovi kršil smernice oziroma protokole, ga vprašajte, zakaj je tako ravnal, in mu pomagajte razumeti, kaj dela narobe [69] [strokovno usklajeno].

10.    Zbirajte in delite podatke o rabi in stroških antibiotikov na ravni oddelka in bolnišnice [56,76].

11.    Skupaj z zdravniki, ki predpisujejo zdravila, bolnikom, ki morajo zdravljenje z antibiotiki nadaljevati še po odpustu iz bolnišnice, posredujte informacije o jemanju antibiotikov doma [31].

12.    Redno usposabljajte zdravnike, ki predpisujejo zdravila v bolnišnici, o preudarni rabi antibiotikov in sodelujte na srečanjih o izvajanju z dokazi podprtih bolnišničnih smernic o antibiotikih [31,53,94,95].