Organizácie odborníkov a pacientov v EÚ

Európsky deň antibiotík (EAAD) prebieha v spolupráci s celým radom organizácií odborníkov a pacientov v EÚ, ktorí sa zaujímajú o obozretné používanie antibiotík a antimikrobiálnu rezistenciu. Od roku 2008, keď bol prvýkrát zavedený Európsky deň antibiotík, je podpora týchto organizácií pre úspešnosť tejto iniciatívy kľúčová.