Kampane vo svete

Európsky deň antibiotík prebieha v partnerskej spolupráci s ďalšími kampaňami vo svete, ktoré sa zameriavajú na obozretné používanie antibiotík a antimikrobiálnu rezistenciu.

Australia

Canada

Japan

New Zealand

United Kingdom

United States