Mesaje-cheie pentru farmaciștii din spital

material informativ mesaje-cheie material din setul de instrumente

Atribuții

1.    Printre atribuțiile dumneavoastră privind îmbunătățirea utilizării antibioticelor se numără următoarele [42,56,76,94,95]:
a)    Participarea la echipa de gestionare a antibioticelor, ca membru important al echipei;
b)    Colaborarea cu specialistul în boli infecțioase și microbiologul pentru aplicarea programului de gestionare a antibioticelor;
c)    Îmbunătățirea calității prescrierii antibioticelor (de exemplu, verificarea interacțiunilor medicamentoase, optimizarea dozei și căii de administrare, prevenirea efectelor adverse);
d)    Consultarea cu medicii din spital care prescriu medicamente, oferindu-le feedback pentru a asigura calitatea prescrierii antibioticelor;
e)    Aplicarea intervențiilor privind restricțiile conținute în formularul farmacoterapeutic, cum ar fi cerințe de pre-aprobare și post-autorizare și evaluarea respectării acestor restricții;
f)    Analizarea datelor privind utilizarea antibioticelor și costurile în vederea supravegherii și evaluării;
g)    Susținerea ghidurilor bazate pe dovezi din spital privind antibioticele pentru infecții comune și pentru profilaxia chirurgicală;
h)    Gestionarea formularului de medicamente antimicrobiene din spitalul dumneavoastră (adică, lista de medicamente disponibile medicilor care prescriu medicamente).

Lucruri pe care ar trebui să le știți

2.    Respectarea restricțiilor din formularul farmacoterapeutic, precum și a cerințelor de pre-aprobare și post-autorizare pentru antibiotice specifice reduce utilizarea acestor antibiotice în unitățile de terapie intensivă [43].

3.    Trecerea de la administrarea parenterală la cea orală monitorizată de farmacist îmbunătățește rezultatele clinice (de exemplu, scurtarea duratei de terapie parenterală fără a avea un impact negativ asupra rezultatelor clinice) [56].

4.    Formularele speciale de comandă limitează durata profilaxiei cu antibiotice perioperatorii și reduc incidența infecțiilor de la locul intervenției chirurgicale, utilizarea antibioticelor și costurile [56].

5.    Farmaciștii pot avea roluri multiple în cadrul serviciului de urgență, inclusiv furnizarea de feedback în timp real, consultarea cu privire la practicile de prescriere și identificarea interacțiunilor medicamentoase. Acestea reduc duratele de tratament și costul general al îngrijirii [77].

Lucruri pe care le puteți face sau în privința cărora puteți colabora

6.    Sprijiniți dezvoltarea și aplicarea unui program de gestionare a antibioticelor în cadrul organizației dumneavoastră [69,94].

7.    Furnizați feedback și sfaturi medicilor care prescriu medicamente privind alegerea antibioticelor, doza, optimizarea duratei și calea de administrare [31,94].

8.    Încurajați clinicienii să treacă de la administrarea parenterală la cea orală în timp util [56].

9.    Verificați dacă prescripțiile de antibiotice respectă protocoalele de tratament cu antibiotice, pe baza unor ghiduri bazate pe dovezi. Dacă observați membri ai personalului din cadrul spitalului sau centrului medical care încalcă reguli sau protocoale, întrebați-i de ce fac acest lucru și puneți-le la dispoziție instrumentele necesare pentru a înțelege ce fac greșit [69] [consens al experților].

10.    Colectați și difuzați date privind utilizarea antibioticelor și costurile la nivel de secție și spital [56,76].

11.    Împreună cu medicii care prescriu medicamente, furnizați pacienților, care trebuie să continue tratamentul cu antibiotice după externare, informații despre utilizarea antibioticelor la domiciliu [31].

12.    Instruiți în mod regulat medicii din spital care prescriu medicamente cu privire la utilizarea prudentă a antibioticelor și participați la întâlniri despre aplicarea ghidurilor bazate pe dovezi privind antibioticele [31,53,94,95].