Agențiile UE și cooperarea internațională UE

ECDC colaborează îndeaproape cu agenții ale UE precum Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), Agenția Europeană de Mediu (AEM) pentru Ziua europeană a sensibilizării cu privire la utilizarea antibioticelor. De asemenea, ECDC participă la Grupul de acțiune transatlantic privind problemele legate de rezistența antimicrobiană (TATFAR) și este în strânsă legătură cu Acțiunea comună a UE privind rezistența la antimicrobiene și infecțiile asociate asistenței medicale.