Agencje UE i współpraca międzynarodowa UE

W ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach ECDC ściśle współpracuje z agencjami UE, takimi jak Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejska Agencja Leków (EMA) oraz Europejska Agencja Środowiska (EEA). ECDC jest również uczestnikiem transatlantyckiej grupy zadaniowej ds. oporności na środki przeciw drobnoustrojom (TATFAR) i pozostaje w ścisłym kontakcie ze wspólnym działaniem UE w sprawie oporności na środki przeciw drobnoustrojom i zakażeń związanych z opieką zdrowotną.