Partnerzy

sieci i partnerstwa

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ściśle współpracuje z Komisją Europejską oraz innymi agencjami UE, zainteresowanymi organizacjami prowadzącymi kampanie informacyjne na temat rozważnego stosowania antybiotyków w odniesieniu zarówno do ludzi, jak i zwierząt — zgodnie z podejściem Komisji Europejskiej „Jedno zdrowie” („One Health”). W ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach z zadowoleniem przyjmujemy dialog i partnerstwo z innymi organizacjami, które są zainteresowane udziałem w tej inicjatywie.