Materiaal voor professionals in ziekenhuizen en andere zorginstellingen

Materiaal voor professionals in ziekenhuizen en andere zorginstellingen (waaronder instellingen voor langdurige zorg) die, ongeacht hun functie, invloed uitoefenen op het gebruik van antibiotica binnen hun instelling.

Algemene kernboodschappen voor professionele zorgverleners in ziekenhuizen en andere zorginstellingen

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

verhalen van patiënten, informatiemateriaal, toolkitmateriaal

Data

Infographic about antibiotic stewardship programmes

infographic, informatiemateriaal, toolkitmateriaal -

Kernboodschappen voor ziekenhuisvoorschrijvers

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

informatiemateriaal, toolkitmateriaal

Data

Poster for prescribers in hospitals and healthcare settings: Prescriber's checklist

informatiemateriaal, poster, toolkitmateriaal

Kernboodschappen voor verpleegkundigen

Data

Leaflet for nurses

brochure, informatiemateriaal, toolkitmateriaal

Data

Poster for nurses in hospitals and healthcare settings: Things to do to keep antibiotics working.

informatiemateriaal, poster, toolkitmateriaal

Kernboodschappen voor instellingen voor langdurige zorg [artsen en managers]

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brochure, informatiemateriaal, toolkitmateriaal

Kernboodschappen voor de intensivecareafdeling [artsen en managers]

Data

Poster for intensive care unit physicians: Things to do to keep antibiotics working.

informatiemateriaal, poster, toolkitmateriaal

Kernboodschappen voor de spoedeisende hulp [artsen en managers]

Kernboodschappen voor klinische microbiologen

Kernboodschappen voor ziekenhuisapothekers

Kernboodschappen voor artsen in opleiding en studenten 

Kernboodschappen voor ziekenhuisprofessionals op het gebied van infectiepreventie en -bestrijding en ziekenhuisepidemiologen

Kernboodschappen voor ziekenhuisinfectieziektespecialisten 

Kernboodschappen voor ziekenhuismanagers/beheerders