Fag- og pasientorganisasjoner i EU

Den europeiske antibiotikadagen (EAAD) samarbeider med flere fag- og pasientorganisasjoner i EU som arbeider for fornuftig bruk av antibiotika og for å bekjempe antimikrobiell resistens. Helt siden 2008, da EAAD første gang ble organisert, har disse organisasjonene vært avgjørende for at dette initiativet har vært en suksess.