EU-byråer og internasjonalt samarbeid

ECDC samarbeider tett med EU-byråer som Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), Det europeiske legemiddelbyrå (EMA) og Det europeiske miljøbyrå (EEA) om Den europeiske antibiotikadagen. ECDC deltar også i den transatlantiske arbeidsgruppen for antimikrobiell resistens (TATFAR) og har tett kontakt med EUs fellestiltak mot antimikrobiell resistens og sykehusinfeksjoner.