Partnere

nettverk og partnerskap

Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) samarbeider tett med Europakommisjonen og andre EU-byråer, interessenter og organisasjoner som driver holdningskampanjer om fornuftig bruk av antibiotika, både for mennesker og dyr – i tråd med Europakommisjonens ”One health”-tilnærming. Den europeiske antibiotikadagen ønsker andre organisasjoner som ønsker å delta i dette initiativet, velkommen til dialog og samarbeid.