Hovedbudskap for farmasøyter på sykehuset

informasjonsmateriell hovedbudskap materiell i verktøykassen

Oppgaver

1. Dine oppgaver relatert til å forbedre bruk av antibiotika inkluderer [42,56,76,94,95]:

  • Deltakelse i forvaltningsteamet for antibiotika, som et hovedmedlem av teamet;
  • Samarbeide med infeksjonsmedisiner og klinisk mikrobiolog for å implementere forvaltningsprogrammet for antibiotika;
  • Forbedre kvaliteten av foreskriving av antibiotika (f.eks., kontroll av medisininteraksjoner, optimere dosering og administrasjonsmetode, forebygge ugunstige hendelser);
  • Rådfør deg med de som foreskriver på sykehuset og gi dem tilbakemelding for å sikre kvaliteten av foreskriving av antibiotika;
  • Implementering av intervensjoner som gjelder formularrestriksjoner, slik som forhåndsgodkjennelser og krav for etter-godkjennelse, og evaluering av samsvar med disse restriksjonene;
  • Analysering av data som gjelder bruk av antibiotika og kostnaden med henblikk på oppsyn og referansemåling.
  • Støtte bevisbaserte retningslinjer på sykehuset for antibiotika for vanlige infeksjoner og kirurgisk profylakse;
  • Styre sykehusets antimikrobiale formular (f.eks., liste med medisiner tilgjengelige for foreskrivende leger).

Ting du bør vite

2. Samsvar med formularrestriksjoner så vel som forhåndsgodkjennelse og krav for etter-godkjennelse for spesifikke antibiotika reduserer bruken av disse antibiotikamedisinene på intensivavdelingen [43].

3. Farmasøyt-ledet parenteralt til oralt bytte forbedrer kliniske resultater (f.eks. Forkortet varighet av parenteral terapi uten å negativt påvirke kliniske resultater) [56].

4. Spesielle bestillingsskjema begrenser varigheten av perioperativ antibiotikaprofylakse og reduserer forekomsten av infeksjoner på operasjonsstedet, bruk av antibiotika og kostnader [56].

5. Farmasøyter kan ha flere roller på akuttavdelingen, inkludert å gi tilbakemelding i sanntid og konsultasjon angående praksis for foreskriving, og identifikasjon av medisininteraksjoner. Disse reduserer behandlingsvarigheter og reduserer den totale behandlingskostnaden [77].

Ting du kan gjøre, eller samarbeide om

6. Støtt utviklingen og implementeringen av et forvaltningsprogram for antibiotika innenfor din organisasjon [69,94].

7. Gi tilbakemelding og råd til foreskrivere om valg av antibiotika, dosering, varighetsoptimering og administrasjonsmetode [31,94].

8. Oppfordre klinikere til å utføre hensiktsmessige og regulerte parenteralt-til-oralt bytte [56].

9. Kontroller at foreskrivning av antibiotika følger protokoller for antibiotikabehandling, basert på bevisbaserte retningslinjer. Om du ser personell på sykehuset eller behandlingsstedet som bryter retningslinjer eller protokoller, spør hvorfor de gjør det og gi dem verktøy for å kunne forstå hva de gjør feil [69] [ekspertbeslutning].

10. Innhente og dele data om bruk av antibiotika og kostnader på avdelingsnivå og sykehusnivå [56,76].

11. Sammen med foreskrivere, gi informasjon om bruk av antibiotika hjemme til pasienter som må fortsette antibiotikaterapi etter utskrivelse [31].

12. Lær opp foreskrivere på sykehuset på regelmessig basis når det gjelder fornuftig bruk av antibiotika og delta på møter for implementering av bevisbaserte retningslinjer for sykehuset med tanke på antibiotika [31,53,94,95].