Kampaņas visā pasaulē

EAAD sadarbojas ar citām kampaņām visā pasaulē, koncentrējoties uz piesardzīgu antibiotiku lietošanu un rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem.

Australia

Canada

Japan

New Zealand

United Kingdom

United States