Galvenie vēstījumi zāļu izrakstītājiem slimnīcās

informācijas materiāls būtiskākie vēstījumi materiālu rīkkopa

Kur ir problēma?

 

Baktērijas, kas ir rezistentas jeb izturīgas pret antibiotikām, ir kļuvušas par ikdienišķu parādību un problēmu slimnīcās visā Eiropā (1).

Antibiotiku nepareiza lietošana var izraisīt situāciju, ka pacientus kolonizē vai inficē pret antibiotikām rezistentas baktērijas, piemēram, meticilīnrezistentais Staphylococcus aureus (MRSA), vankomicīnrezistetie enterococci (VRE) un izteikti rezistentas gram negatīvas baktērijas (2-3).

Antibiotiku nepareiza lietošana palielina risku saslimt Clostridium difficile infekciju, kas sastopama arvien biežāk (4-5).

Rezistentu baktēriju rašanās, atlase un izplatīšanās apdraud pacientu drošību slimnīcās, jo:

Kā antibiotiku lietošana saasina šo problēmu? 

Hospitalizētiem pacientiem ir liela iespējamība, ka viņi saņems antibiotikas (13), un 50 % gadījumos antibiotiku lietošana slimnīcās var izrādīties nepamatota (4, 14).

Antibiotiku nepareiza lietošana ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļslimnīcās izplatās rezistence pret antibiotikām (15-17).

Antibiotiku nepareiza lietošana var izpausties jebkurā turpmāk minētajā veidā (18):

  • nevajadzīga antibiotiku izrakstīšana;
  • nokavēta antibiotiku lietošana smagi slimiem pacientiem;
  • pārāk intensīva plaša spektra antibiotiku lietošana vai nepareiza šaura spektra antibiotiku lietošana;  antibiotiku deva ir lielāka vai mazāka par konkrētajam pacientam vajadzīgo daudzumu;
  • antibiotiku terapijas ilgums ir pārāk īss vai pārāk garš;
  • antibiotiku terapija nav integrēta saskaņā ar mikrobioloģiskās kultūras datiem.

Kāpēc veicināt antibiotiku apdomīgu lietošanu?

Apdomīga antibiotiku lietošana var novērst pret antibiotikām rezistentu baktēriju rašanos un atlasi. (4, 17, 19-21).

Ir pierādīts, ka antibiotiku lietošanas samazināšana mazina Clostridium difficile infekcijas izplatību (4, 19, 22).

Kā veicināt antibiotiku apdomīgu lietošanu?

Daudzpusīgu stratēģiju ietvaros īstenotie pasākumi var uzlabot antibiotiku izrakstīšanas praksi un mazināt slimnīcās rezistenci pret antibiotikām. Stratēģijas paredz izmantot pastāvīgu izglītošanu, uz pierādījumiem balstītus norādījumus un politikas par antibiotiku lietošanu slimnīcās, ierobežojošus pasākumus un apspriešanos ar infekcijas slimību ārstiem, mikrobiologiem un farmaceitiem  (4, 19, 23).

Ir apliecināts, ka rezistences pret antibiotikām un antibiotiku lietošanas datu uzraudzība slimnīcās sniedz noderīgu informāciju, lai regulētu empīrisko antibiotiku terapiju smagi slimiem pacientiem (24).

Pareiza zāļu lietošanas laika un atbilstošākā ilguma noteikšana antibiotiku profilaksei ķirurģijā samazina ķirurģisko operāciju vietas inficēšanas risku (25) un mazina risku, ka radīsies pret antibiotikām rezistentas baktērijas (26).

Pētījumi liecina, ka attiecībā uz dažām indikācijām drīzāk var izmantot īsāku, nevis garāku ārstēšanas ilgumu, un tas neietekmēs pacienta ārstēšanas rezultātus, un to var saistīt arī ar retāku rezistences pret antibiotikām sastopamību (15, 27-28).

Mikrobioloģisko paraugu ņemšana pirms empīriskas antibiotiku terapijas uzsākšanas, kultivēšanas rezultātu uzraudzība un antibiotiku terapijas integrēšana, pamatojoties uz kultivēšanas rezultātiem – tie ir līdzekļi, ar ko mazināt antibiotiku nevajadzīgu lietošanu (29).

 

1.            European Antimicrobial Resistance Surveillance System . RIVM. 2009 [cited March 30, 2010].
2.            Safdar N, Maki DG. The commonality of risk factors for nosocomial colonization and infection with antimicrobial-resistant Staphylococcus aureus, enterococcus, gram-negative bacilli, Clostridium difficile, and Candida. Ann Intern Med. 2002 Jun 4;136(11):834-44.
3.            Tacconelli E, De Angelis G, Cataldo MA, Mantengoli E, Spanu T, Pan A, et al. Antibiotic usage and risk of colonization and infection with antibiotic-resistant bacteria: a hospital population-based study. Antimicrob Agents Chemother. 2009 Oct;53(10):4264-9.
4.            Davey P, Brown E, Fenelon L, Finch R, Gould I, Hartman G, et al. Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital inpatients. Cochrane Database Syst Rev. 2005(4):CD003543.
5.            Bartlett JG, Onderdonk AB, Cisneros RL, Kasper DL. Clindamycin-associated colitis due to a toxin-producing species of Clostridium in hamsters. J Infect Dis. 1977 Nov;136(5):701-5.
6.            Cosgrove SE, Carmeli Y. The impact of antimicrobial resistance on health and economic outcomes. Clin Infect Dis. 2003 Jun 1;36(11):1433-7.
7.            Roberts RR, Hota B, Ahmad I, Scott RD, 2nd, Foster SD, Abbasi F, et al. Hospital and societal costs of antimicrobial-resistant infections in a Chicago teaching hospital: implications for antibiotic stewardship. Clin Infect Dis. 2009 Oct 15;49(8):1175-84.
8.            Kollef MH, Sherman G, Ward S, Fraser VJ. Inadequate antimicrobial treatment of infections: a risk factor for hospital mortality among critically ill patients. Chest. 1999 Feb;115(2):462-74.
9.            Ibrahim EH, Sherman G, Ward S, Fraser VJ, Kollef MH. The influence of inadequate antimicrobial treatment of bloodstream infections on patient outcomes in the ICU setting. Chest. 2000 Jul;118(1):146-55.
10.          Lodise TP, McKinnon PS, Swiderski L, Rybak MJ. Outcomes analysis of delayed antibiotic treatment for hospital-acquired Staphylococcus aureus bacteremia. Clin Infect Dis. 2003 Jun 1;36(11):1418-23.
11.          Alvarez-Lerma F. Modification of empiric antibiotic treatment in patients with pneumonia acquired in the intensive care unit. ICU-Acquired Pneumonia Study Group. Intensive Care Med. 1996 May;22(5):387-94.
12.          ECDC, EMEA. ECDC/EMEA Joint Technical Report: The bacterial challenge: time to react
2009.
13.          Ansari F, Erntell M, Goossens H, Davey P. The European surveillance of antimicrobial consumption (ESAC) point-prevalence survey of antibacterial use in 20 European hospitals in 2006. Clin Infect Dis. 2009 Nov 15;49(10):1496-504.
14.          Willemsen I, Groenhuijzen A, Bogaers D, Stuurman A, van Keulen P, Kluytmans J. Appropriateness of antimicrobial therapy measured by repeated prevalence surveys. Antimicrob Agents Chemother. 2007 Mar;51(3):864-7.
15.          Singh N, Yu VL. Rational empiric antibiotic prescription in the ICU. Chest. 2000 May;117(5):1496-9.
16.          Lesch CA, Itokazu GS, Danziger LH, Weinstein RA. Multi-hospital analysis of antimicrobial usage and resistance trends. Diagn Microbiol Infect Dis. 2001 Nov;41(3):149-54.
17.          Lepper PM, Grusa E, Reichl H, Hogel J, Trautmann M. Consumption of imipenem correlates with beta-lactam resistance in Pseudomonas aeruginosa. Antimicrob Agents Chemother. 2002 Sep;46(9):2920-5.
18.          Gyssens IC, van den Broek PJ, Kullberg BJ, Hekster Y, van der Meer JW. Optimizing antimicrobial therapy. A method for antimicrobial drug use evaluation. J Antimicrob Chemother. 1992 Nov;30(5):724-7.
19.          Carling P, Fung T, Killion A, Terrin N, Barza M. Favorable impact of a multidisciplinary antibiotic management program conducted during 7 years. Infect Control Hosp Epidemiol. 2003 Sep;24(9):699-706.
20.          Bradley SJ, Wilson AL, Allen MC, Sher HA, Goldstone AH, Scott GM. The control of hyperendemic glycopeptide-resistant Enterococcus spp. on a haematology unit by changing antibiotic usage. J Antimicrob Chemother. 1999 Feb;43(2):261-6.
21.          De Man P, Verhoeven BAN, Verbrugh HA, Vos MC, Van Den Anker JN. An antibiotic policy to prevent emergence of resistant bacilli. Lancet. 2000;355(9208):973-8.
22.          Fowler S, Webber A, Cooper BS, Phimister A, Price K, Carter Y, et al. Successful use of feedback to improve antibiotic prescribing and reduce Clostridium difficile infection: a controlled interrupted time series. J Antimicrob Chemother. 2007 May;59(5):990-5.
23.          Byl B, Clevenbergh P, Jacobs F, Struelens MJ, Zech F, Kentos A, et al. Impact of infectious diseases specialists and microbiological data on the appropriateness of antimicrobial therapy for bacteremia. Clin Infect Dis. 1999 Jul;29(1):60-6; discussion 7-8.
24.          Beardsley JR, Williamson JC, Johnson JW, Ohl CA, Karchmer TB, Bowton DL. Using local microbiologic data to develop institution-specific guidelines for the treatment of hospital-acquired pneumonia. Chest. 2006 Sep;130(3):787-93.
25.          Steinberg JP, Braun BI, Hellinger WC, Kusek L, Bozikis MR, Bush AJ, et al. Timing of antimicrobial prophylaxis and the risk of surgical site infections: results from the Trial to Reduce Antimicrobial Prophylaxis Errors. Ann Surg. 2009 Jul;250(1):10-6.
26.          Harbarth S, Samore MH, Lichtenberg D, Carmeli Y. Prolonged antibiotic prophylaxis after cardiovascular surgery and its effect on surgical site infections and antimicrobial resistance. Circulation. 2000 Jun 27;101(25):2916-21.
27.          Chastre J, Wolff M, Fagon JY, Chevret S, Thomas F, Wermert D, et al. Comparison of 8 vs 15 days of antibiotic therapy for ventilator-associated pneumonia in adults: a randomized trial. Jama. 2003 Nov 19;290(19):2588-98.
28.          Ibrahim EH, Ward S, Sherman G, Schaiff R, Fraser VJ, Kollef MH. Experience with a clinical guideline for the treatment of ventilator-associated pneumonia. Crit Care Med. 2001 Jun;29(6):1109-15.
29.          Rello J, Gallego M, Mariscal D, Sonora R, Valles J. The value of routine microbial investigation in ventilator-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 1997 Jul;156(1):196-200.

Related content

Data

Materiāli zāļu izrakstītājiem slimnīcās

komunikācijas rīkkopa

Primārā mērķauditorija ir ārsti, kuri slimnīcā paraksta antibiotiku terapijas. Sekundārā auditorija ir slimnīcu vadītāji un mazākā mērā arī slimnīcu farmaceiti un farmācijas/antibiotiku pārvaldības komitejas.