Pamatinformācija slimnīcu farmaceitiem

informācijas materiāls būtiskākie vēstījumi materiālu rīkkopa

Uzdevumi

1.    Jūsu uzdevumi attiecībā uz antibiotiku lietošanas uzlabošanu ir šādi [42,56,76,94,95]:
a)    iesaistīties antibiotiku pārvaldības grupā kā vienam no galvenajiem grupas dalībniekam;
b)    sadarboties ar infekciju slimību speciālistu un klīnisko mikrobiologu, lai īstenotu antibiotiku pārvaldības programmu;
c)    uzlabot antibiotiku izrakstīšanas kvalitāti (piemēram, pārbaudīt zāļu mijiedarbību, optimizēt devas un lietošanas veidu, novērst blakusparādības);
d)    konsultēt slimnīcu speciālistus, kuri izraksta zāles, sniedzot viņiem atgriezenisko saiti, lai nodrošinātu antibiotiku izrakstīšanas kvalitāti;
e)    ieviest izmaiņas formulāra ierobežojumos, piemēram, pirmsreģistrācijas un pēcreģistrācijas prasības, kā arī novērtēt atbilstību šiem ierobežojumiem;
f)    analizēt datus par antibiotiku lietošanu un izmaksām uzraudzības un salīdzinošās novērtēšanas mērķiem;
g)    atbalstīt uz pierādījumiem balstītas slimnīcas antibiotiku lietošanas pamatnostādnes izplatīto infekciju ārstēšanai un ķirurģiskajai profilaksei;
h)    pārvaldīt savas slimnīcas antibakteriālo formulāru (t. i., zāļu sarakstu, kas pieejams zāļu izrakstītājiem).

Lietas, kas Jums jāzina

2.    Formulāra ierobežojumu, kā arī pirmsreģistrācijas un pēcreģistrācijas prasību ievērošana īpašajām antibiotikām samazina šo antibiotiku lietošanu intensīvās terapijas nodaļās [43].

3.    Farmaceita vadīta pāreja no parenterālas zāļu lietošanas uz perorālu zāļu lietošanu uzlabo klīniskos rezultātus (piemēram, saīsina parenterālas terapijas ilgumu bez negatīvas ietekmes uz klīnisko rezultātu) [56].

4.    Īpašo pasūtījumu veidlapas ierobežo perioperatīvās antibiotiku profilakses ilgumu, samazina ķirurģiskās brūces infekciju gadījumu skaitu, antibiotiku lietošanu un izmaksas [56].

5.    Farmaceitiem var būt vairākas funkcijas neatliekamās palīdzības nodaļās, tostarp sniegt tūlītēju atgriezenisko saiti, konsultēt par zāļu izrakstīšanas praksi un noteikt zāļu mijiedarbību. Tas samazina ārstēšanas ilgumu un vispārējās aprūpes izmaksas [77].

Lietas, ko varat darīt, un jautājumi, kuros varat dot savu ieguldījumu

6.    Atbalstiet antibiotiku pārvaldības programmas izstrādi un ieviešanu savā organizācijā [69,94].

7.    Nodrošiniet speciālistiem, kuri izraksta zāles, atgriezenisko saiti un konsultācijas par antibiotiku izvēles, devu, ilguma optimizāciju un ievadīšanas veidu [31,94].

8.    Mudiniet klīnicistus laikus pāriet no parenterālas zāļu lietošanas uz perorālu zāļu lietošanu [56].

9.    Pārbaudiet, vai antibiotiku receptes atbilst antibiotiku terapijas protokoliem, pamatojoties uz pierādījumiem balstītām pamatnostādnēm. Ja redzat, ka slimnīcas vai veselības aprūpes iestādes darbinieki pārkāpj pamatnostādnes vai protokolus, pavaicājiet viņiem, kāpēc viņi tā rīkojas, un nodrošiniet rīkus, kas ļauj šiem darbiniekiem saprast, ko viņi dara nepareizi [69] [ekspertu vienošanās].

10.    Apkopojiet un izplatiet datus par antibiotiku lietošanu un izmaksām nodaļas un slimnīcas līmenī [56,76].

11.    Kopā ar zāļu izrakstītājiem nodrošiniet pacientiem, kuriem pēc izrakstīšanas no slimnīcas ir jāturpina antibiotiku terapija, informāciju par antibiotiku lietošanu mājas apstākļos [31].

12.    Regulāri apmāciet slimnīcas speciālistus, kuri izraksta zāles, par piesardzīgu antibiotiku lietošanu un piedalieties sanāksmēs, kas veltītas uz pierādījumiem balstītu slimnīcas antibiotiku lietošanas pamatnostādņu ieviešanai [31,53,94,95].